Vi skal vise betydningen av realfagene gjennom å arrangere folkefest med kunnskap i sentrum

Det siste året har det vært stort fokus på Nygårdshøyden Sør – og visjonen «Universitetet uten vegger». På mange måter kan vi si at startskuddet går førstkommende lørdag. Hele fakultetet med innslag fra alle våre sju institutter flytter bokstavelig talt ut på området på Marineholmen sammen med en rekke samarbeidspartnere. Et av våre samfunnsoppdrag er…Continue reading Vi skal vise betydningen av realfagene gjennom å arrangere folkefest med kunnskap i sentrum

Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Fra 2023 får universitets- og høyskolesektoren nye mål som reflektere de politiske hovedprioriteringene for sektoren: Høy kvalitet i utdanning og forskning Bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet Hver institusjon skal ha individuelle utviklingsavtaler, og man skal gå bort fra nasjonale styringsparametere. En av de kvantitative styringsparameterne sektoren…Continue reading Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Fremragende utdanning kommer ikke av seg selv

Det er totalt skivebom når forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe indikerte at vi alle bør være på et nivå der vi ikke lenger trenger å løfte oss videre på utdanningsfeltet. Samtidig sår han tvil om Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en ordning man fortsatt ønsker å satse på. Norge har behov for…Continue reading Fremragende utdanning kommer ikke av seg selv

En kollegial holdning – i praksis

Denne uken var det fakultetsstyreseminar og derfor en god anledning til å feire de som i år har fått tildelt graden Fremragende underviser ved MatNat. Følgende personer går nå inn som nye medlemmer i fakultets pedagogiske akademi: Bodil Holst, Mathilde B. Sørensen, Henk Keers, Atle Rotevatn og Sigrunn Eliassen. Gratulasjoner og ikke minst en stor…Continue reading En kollegial holdning – i praksis

Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Noe av det viktigste fakultet må lykkes med i årene fremover er dette: Å realisere arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør (Et realfaglig kraftsentrum | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB). Planene er at både nybygget og de to rehabiliterte byggene skal være klare i 2030. Klarer vi alt på tid har vi nybygget oppe i 2025. Arbeidet som…Continue reading Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Endelig kan vi ønske velkommen til en (semi-) åpen campus!

Så er semesteret i gang og studentene auler rundt på høyden. Med hurtigteststasjoner og gode smittevernregler nærmer vi oss noe som minner om en normal studiestart. At vi får dette til, skyldes et godt og tett samarbeid mellom UiB sentralt, fakultetene, instituttene og Bergen kommune. Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette…Continue reading Endelig kan vi ønske velkommen til en (semi-) åpen campus!

Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

Etter åtte år som dekan har eg erfart mange oppturar og nedturar. Det ligg i sakens natur at motgang kjennes tyngre enn medgang. Men mesteparten av tida har det vore eit privilegium å kunne jobbe med dyktige kollegaer på tvers av ein stor og viktig samfunnsinstitusjon. Skal eg gi ein status etter 12 år som…Continue reading Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!