Derfor lønner det seg med lagspill

Fredag ble en gledens dag for Bergensregionen. Da fikk vi vite at 5 av 22 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ble lagt til byen.

Heldigvis har Forskningsrådet denne gangen forstått at en må ta «hele landet i bruk», for dette viktige verktøyet for samspill mellom forskning og samfunnsliv.

Vi har greid å levere på oppgaven.

For vårt fakultet var det ekstra viktig at initiativene «Smart Ocean» og «Climate Futures» fikk SFI-status.

Per Lunde, Smart Ocean og professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB.
Trond Dokken, konserndirektør klima NORCE, Øyvind Paasche, rådgiver ved UiB og Bjerknessenteret, Erik Kolstad, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret og senterleder for Climate Futures, Tore Furevik, professor og direktør ved Bjerknessenteret.

De passer på alle måter inn i vår strategi, og vi har jobbet systematisk og langsiktig for å oppnå SFI-tildeling på disse områdene.

Hvorfor er SFI viktig?

Det er mange gode svar på dette, men det viktigste er etter min mening å få på plass det Produktivitetskommisjonen kaller «lokale økosystemer for innovasjon og entreprenørskap». De skriver blant annet at (s.102-103):

«Slike systemer består av hovedsakelig høyere utdanningsinstitusjoner, myndigheter og næringsliv. Geografisk nærhet fremmer kunnskapsflyt fra UH-sektor til næringslivet (se Bikard og Marx (2015) for en oversikt over litteraturen).»

Og videre:

«I tillegg til relativt lite kommersialisering i norsk UH-sektor, […] hemmes lokale økosystemer av utilstrekkelig kapasitet i det lokale næringslivet til å nyttiggjøre seg kunnskapen fra UH-sektoren.»

Slik jeg ser det er SFI nettopp et verktøy som kan stimulere til kunnskapsflyt og innovasjon i slike lokale økosystem. Samtidig er jeg sikker på at geografisk nærhet er en av nøklene til suksess.

Derfor er det så viktig at regionen henter inn denne typen forskningsmidler.

Så til lagspillet: At vi har suksess denne gangen skyldes så klart at vi har dyktige fagmiljø. I tillegg vil jeg framheve samarbeidet med næringsklyngene, NORCE, HI, VIS, fylkeskommunen og ikke minst næringslivet. Uten at dette samspillet hadde fungert, hadde vi heller ikke lykkes denne gangen.

Vi skal heller ikke glemme at det ble gjort solid arbeid med de to andre SFI-søknadene fakultetet sendte inne. Disse var på sentrale områder for utvikling av framtidige næringer.

Den ene var rette mot hydrogensikkerhet og den andre mot dyphavsmineraler.

Regjeringen har nettopp lansert en hydrogenstrategi, og olje- og energiminister Tina Bru skrev nylig et leserinnlegg i BT om verdiene i dyphavet.

Dette viser at vi ikke skal la det gode arbeidet som er gjort i disse to SFI-søknadene bli liggende, selv om det ikke ble SFI-tildeling denne gangen.

Fredag ble en god dag på jobben.

Jeg vil takke alle som har vært involvert i SFI-arbeidet vårt for en fantastisk innsats!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *