Fremragende utdanning kommer ikke av seg selv

Det er totalt skivebom når forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe indikerte at vi alle bør være på et nivå der vi ikke lenger trenger å løfte oss videre på utdanningsfeltet. Samtidig sår han tvil om Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en ordning man fortsatt ønsker å satse på. Norge har behov for…Continue reading Fremragende utdanning kommer ikke av seg selv

En kollegial holdning – i praksis

Denne uken var det fakultetsstyreseminar og derfor en god anledning til å feire de som i år har fått tildelt graden Fremragende underviser ved MatNat. Følgende personer går nå inn som nye medlemmer i fakultets pedagogiske akademi: Bodil Holst, Mathilde B. Sørensen, Henk Keers, Atle Rotevatn og Sigrunn Eliassen. Gratulasjoner og ikke minst en stor…Continue reading En kollegial holdning – i praksis