Bachelor- og masterseremoni 2022

Har studenter tid til å være fulltidsstudenter lenger?

Hver høst tar Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet opp neste tusen nye, spente og nysgjerrige studenter på bachelor- og integrert master. I semesterstarten gjennomfører studentene en studiestartundersøkelse for å bli kjent med hvordan de har opplevd opptaksprosessen og hvilke forventninger de har til studie og studielivet. Høsten 2022 ser vi at det er 68% som har svart…Continue reading Har studenter tid til å være fulltidsstudenter lenger?

Hva ser vi etter i et forskningstalent?

  Jeg vil begynne med å gratulere våre to kollegaer ved GFI som fikk ERC Proof of Concept (PoC) som de eneste forskere ved norske institusjoner.  PoC-midlene gis til forskere som tidligere har mottatt forskningsmidler fra det europeiske forskningsrådet (ERC), de skal gå til å utforske samfunnsnytten, eller det kommersielle potensialet, til forskningen de tidligere…Continue reading Hva ser vi etter i et forskningstalent?

God sommer!

Vår og forsommeren er en travel, og vanligvis svært inspirerende tid ved universitetet. I år har situasjonen i sektoren og den alvorlige økonomisituasjonen på mange vis overskygget alt det positive som skjer, mellom annet har det de siste dagene kommet inn nye spennende prosjekter ved flere institutt. Når vi nå stevner mot sommerferie er det…Continue reading God sommer!