Vestlandet må utnytte disse mulighetene

«Enten lykkes Vestlandet eller så mislykkes Norge» Uttalelsen fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre  på Vestlandskonferansen tirsdag 19. februar er en klar utfordring og oppfordring til mobilisering på tvers av sektorer på Vestlandet. Fagområdene på MatNat-fakultetet spiller en sentral rolle i verdiskapingen og samfunnsbyggingen i regionen – alene og sammen med andre. Dette er vi…Continue reading Vestlandet må utnytte disse mulighetene

Derfor betyr studiebarometeret mer enn vi tror

Blant de tre studieprogrammene ved UiB som får best score i årets Studiebarometer finner vi to fra vårt fakultet. Både bachelorprogrammet i nanoteknologi og siv.ing programmet i havteknologi fortjener blomster og applaus for det! Vi registrerer også at studentene ved fakultetet viser en større grad av tilfredshet med studieprogrammene i år enn de gjorde i…Continue reading Derfor betyr studiebarometeret mer enn vi tror

Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt

Studentrekruttering og omdømmebygging er to sider av samme sak. Har vi godt omdømme vil vi rekruttere flere studenter. Har vi god studentrekruttering – får vi bedre omdømme. Tror vi, men: Påsken 2018 fikk mange med seg at Birkelandsenteret sendte avanserte instrumenter ut i verdensrommet gjennom oppskytningen av en SpaceX-rakett. Hendelsen fikk stor og positiv mediedekning, og…Continue reading Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt