Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

Etter åtte år som dekan har eg erfart mange oppturar og nedturar. Det ligg i sakens natur at motgang kjennes tyngre enn medgang. Men mesteparten av tida har det vore eit privilegium å kunne jobbe med dyktige kollegaer på tvers av ein stor og viktig samfunnsinstitusjon. Skal eg gi ein status etter 12 år som…Continue reading Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

På oppløpssiden for å få flere sentre for fremragende forskning

Fredag fikk vi vite hvilke skisser som gikk videre til finalerunden om kommende Sentre for fremragende forskning (SFF). UiB må totalt sett kunne si seg fornøyd med syv skisser til andre runde, hvor tre er fra HF-fakultetet, tre fra MED og en fra MN. Med 28 prosent av UiBs skisser videre, ligger vi godt over…Continue reading På oppløpssiden for å få flere sentre for fremragende forskning

Norsk forskning trenger mer enn offentlig finansiering

Norsk forskning er i stor grad finansiert gjennom offentlige midler. For å bruke MatNat-fakultetet som eksempel: Av de 1.2 milliardene fakultetet mottok i 2020, utgjorde direktebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet omlag 64 prosent. Den eksternfinansierte delen av budsjettet vårt er også i stor grad offentlige midler finansiert gjennom blant annet Forskningsrådet. Alt i alt utgjorde ikke-offentlige midler…Continue reading Norsk forskning trenger mer enn offentlig finansiering