Strategiske grep for at UiB skal bety noko for folk og vise igjen i samfunnet

Denne veka blir UiBs reviderte strategi «Kunnskap som former samfunnet – Hav, Liv, Samfunn» lansert. Dette er ikkje ein ny strategi. Strategien er i hovudsak som før, men revisjonen har tydeliggjort delmåla. Digitalisering, bærekraft og innovasjon er no eksplisitt nemnt. Eg meiner dette er viktige endringar som gjer det klarare at UiB tek samfunnsoppdraget alvorlig.…Continue reading Strategiske grep for at UiB skal bety noko for folk og vise igjen i samfunnet

Tre gode grunner til at Marineholmen er en klyngesuksess

«Norges største marine klynge ligger på Marineholmen i Bergen, og er samtidig landets raskest voksende havklynge. Stadig flere ser verdien av samarbeid i klynger.» Det skriver marin dekan Jarl Giske i en kommentar på bransjenettstedet Tekfisk. Jeg er helt enig med Jarl. Det kan man også si at byplanleggere i Trondheim er. De skriver at…Continue reading Tre gode grunner til at Marineholmen er en klyngesuksess

Så fortent, så fortent!

Professor Eystein Jansen er ein av Universitetet i Bergen sine mest meritterte forskarar. Han er også ein av dei fremste institusjonsbyggarane eg kjenner. Difor er det veldig gledeleg og fortent at Eystein blei tildelt Meltzersfondets ærespris ved årets Meltzermiddag fredag 8. mars. På Meltzerfondets heimeside står det at «Prisen tildeles for fremragende vitenskapelig virksomhet ved…Continue reading Så fortent, så fortent!

Hva får oppegående mennesker til å omfavne konspirasjonsteorier og forkaste seriøs vitenskap?

For mer en 2000 år siden estimerte Eratosthenes jordens omkrets til 39900 kilometer, som er forbløffende nær det korrekte svaret på 40 074 kilometer. Jeg vil tro at de som levde på Eratosthenes tid i liten grad var opptatt av jordens form. Personer som tenkte over det, hellet nok mot at jorden var flat. Kanskje tenkte…Continue reading Hva får oppegående mennesker til å omfavne konspirasjonsteorier og forkaste seriøs vitenskap?