Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

Etter åtte år som dekan har eg erfart mange oppturar og nedturar. Det ligg i sakens natur at motgang kjennes tyngre enn medgang. Men mesteparten av tida har det vore eit privilegium å kunne jobbe med dyktige kollegaer på tvers av ein stor og viktig samfunnsinstitusjon. Skal eg gi ein status etter 12 år som…Continue reading Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

På oppløpssiden for å få flere sentre for fremragende forskning

Fredag fikk vi vite hvilke skisser som gikk videre til finalerunden om kommende Sentre for fremragende forskning (SFF). UiB må totalt sett kunne si seg fornøyd med syv skisser til andre runde, hvor tre er fra HF-fakultetet, tre fra MED og en fra MN. Med 28 prosent av UiBs skisser videre, ligger vi godt over…Continue reading På oppløpssiden for å få flere sentre for fremragende forskning

Norsk forskning trenger mer enn offentlig finansiering

Norsk forskning er i stor grad finansiert gjennom offentlige midler. For å bruke MatNat-fakultetet som eksempel: Av de 1.2 milliardene fakultetet mottok i 2020, utgjorde direktebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet omlag 64 prosent. Den eksternfinansierte delen av budsjettet vårt er også i stor grad offentlige midler finansiert gjennom blant annet Forskningsrådet. Alt i alt utgjorde ikke-offentlige midler…Continue reading Norsk forskning trenger mer enn offentlig finansiering

Politikerne ser ikke hvor verdifull grunnforskningen egentlig er

Fredag 21. mai inviterte statsråd Henrik Asheim til oppstartsmøte om innspill til revisjon av langtidsplan for forskning og høyere utdanning. ​Langtidsplanen skal sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i forskning og høyere utdanning. Den er dermed et av de viktigste dokumentene for vår sektor. Som fakultet og universitet, må vi derfor ha en klar ambisjon…Continue reading Politikerne ser ikke hvor verdifull grunnforskningen egentlig er

Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Den 25. – 28. mai er det valg til fakultetets organer, der fakultetsstyret er det mest prestisjefylte: Kunngjøring av valg til MN-fakultetsstyret 2021 Jeg registrerer at det har vært flere diskusjoner rundt årets valg til rektor og universitetsstyret. Blant annet har et tidligere blogginnlegg fra denne dekanen, blitt trukket inn i diskusjonen om hva som…Continue reading Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Akademia må være en attraktiv arbeidsplass

I siste fakultetsstyremøte ble «Policy for bruk av vitenskapelige stillinger» behandlet. Utgangspunktet for rapporten er et ønske om å sikre en mer strategisk bruk av vitenskapelige stillinger. Arbeidsgruppen har gjort en grundig jobb med å beskrive de ulike stillingskategoriene – hvordan de blir brukt i dag og utfordringer knyttet til de ulike kategoriene. Vi sier…Continue reading Akademia må være en attraktiv arbeidsplass