Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Skal fakultetet ivareta sitt samfunnsoppdrag må det skje innenfor hensiktsmessige og fremtidsretta arealer. Derfor er UiBs arbeid med en samlet plan for campusutvikling viktig, og arealutvikling høyt prioritert av fakultetsledelsen. De siste ukene er det tatt to beslutninger som er viktige for å realisere nødvendig utvikling av vår del av Nygårdshøyden. Den første er den…Continue reading Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Det blir med rette sagt at de ansatte er universitetets viktigste ressurs. Da er det viktig at vi både rekrutterer de beste hodene, og sørger for at vi beholder den beste kompetansen vi kan få ved institusjonen. Derfor trenger vi både gode rekrutteringsmekanismer og karrierepolitikk. Prorektor Margareth Hagen skriver godt om dette i et debattinnlegg…Continue reading Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med

I fakultetsstyremøtet onsdag 5. februar ble professor Antonella Zanna tilsatt som ny instituttleder ved Matematisk institutt. Jeg vil ønske Antonella velkommen til ledergruppen ved fakultetet. Antonella har vært professor i anvendt og beregningsorientert matematikk siden 2005. Hun har en solid forskerkarriere, blant annet som gjesteforsker ved University of Cambridge, og har hentet inn en rekke…Continue reading Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med

Julenissen kom ekstra tidlig i år

Adventstid er forventninger om presanger og ferie. Etterhvert som jeg er blitt eldre har betydningen av det første minket, og behovet for å koble av økt. Dessuten jobber vi i en sektor hvor de viktigste julepresangene gjerne blir åpnet før jul. Onsdag 6. desember feiret Trond Mohn Stiftelse sitt 15 års-jubileum i Universitetetsaulaen. Stiftelsen har…Continue reading Julenissen kom ekstra tidlig i år

Dypt gjemt i detaljene ligger det som er styrende for aktiviteten vår

Forrige uke vedtok Fakultetsstyret budsjettforslaget for 2020. I første omgang er budsjettforslaget et innspill til universitetets langtidsbudsjett for 2020-2025 som behandles i Universitetsstyret 26. september. Men budsjettforslaget gir også viktige føringer for prioriteringene som blir gjort i budsjettfordelingssaken som fakultetsstyret skal behandle i desember. Før det kan skje, må Norge ha et statsbudsjett. Det blir…Continue reading Dypt gjemt i detaljene ligger det som er styrende for aktiviteten vår