Politikerne ser ikke hvor verdifull grunnforskningen egentlig er

Fredag 21. mai inviterte statsråd Henrik Asheim til oppstartsmøte om innspill til revisjon av langtidsplan for forskning og høyere utdanning. ​Langtidsplanen skal sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i forskning og høyere utdanning. Den er dermed et av de viktigste dokumentene for vår sektor. Som fakultet og universitet, må vi derfor ha en klar ambisjon…Continue reading Politikerne ser ikke hvor verdifull grunnforskningen egentlig er

Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Den 25. – 28. mai er det valg til fakultetets organer, der fakultetsstyret er det mest prestisjefylte: Kunngjøring av valg til MN-fakultetsstyret 2021 Jeg registrerer at det har vært flere diskusjoner rundt årets valg til rektor og universitetsstyret. Blant annet har et tidligere blogginnlegg fra denne dekanen, blitt trukket inn i diskusjonen om hva som…Continue reading Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Akademia må være en attraktiv arbeidsplass

I siste fakultetsstyremøte ble «Policy for bruk av vitenskapelige stillinger» behandlet. Utgangspunktet for rapporten er et ønske om å sikre en mer strategisk bruk av vitenskapelige stillinger. Arbeidsgruppen har gjort en grundig jobb med å beskrive de ulike stillingskategoriene – hvordan de blir brukt i dag og utfordringer knyttet til de ulike kategoriene. Vi sier…Continue reading Akademia må være en attraktiv arbeidsplass