Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Utvilsomt har Bjerknessenteret, Senter for integrert petroleumsforskning, Geo-bio senteret, og Birkelandssenteret vært vitenskapelig fyrtårn ved fakultetet. Disse har satt tydelig retning på mye av forskningen ved fakultetet, og indirekte vært viktige motorer for den faglige utviklingen ved alle våre institutt siden SFF-ordningen ble innført i år 2000. Vi skal heller ikke glemme at vi er…Continue reading Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre  all undervisning på digitale plattformer

For mange er gleda av å nærme oss normaltilstand stor. Heimekontor, videomøter og mangel på sosial kontakt tærer fort på humøret. Derfor kjennes det som ei lette å kunne gå tilbake på kontoret og fysisk igjen møte kollegaer og andre tilsette på UiB. Slik vi søndag feira 17. mai håper eg blir eit unntak vi…Continue reading Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre  all undervisning på digitale plattformer

Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Det blir med rette sagt at de ansatte er universitetets viktigste ressurs. Da er det viktig at vi både rekrutterer de beste hodene, og sørger for at vi beholder den beste kompetansen vi kan få ved institusjonen. Derfor trenger vi både gode rekrutteringsmekanismer og karrierepolitikk. Prorektor Margareth Hagen skriver godt om dette i et debattinnlegg…Continue reading Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte