Utdanningene våre må bli mer relevante

I følge en ny rapport om gjennomføring i høyere utdanning – utført på bestilling av UiB – har vårt fakultet den beste gjennomføringen på bachelorprogrammene blant realfagsfakultetene i Norge. I denne undersøkelsen blir vi ikke sammenlignet med profesjonsutdanningene, som nok gjør det bedre enn oss, men dette er likevel gledelige resultater. Vi fikk også mye skryt…Continue reading Utdanningene våre må bli mer relevante