Vi har mye å være stolt av

Forrige uke gikk Astrid Breivik over i pensjonistenes rekker etter å ha ledet personalavdelingen ved fakultetet i 13 år. Astrid har vært en viktig støttespiller for dekanatet – ikke minst meg personlig – og er et eksempel på hvor viktig dyktige administratorer er for en organisasjon som vår.

TAKKER AV: Astrid Breivik ble ansatt ved UiB i 1970.

Som forskere og undervisere betrakter vi ofte administrasjonen som et unødvendig hinder for faglige utfoldelse. Til det kan jeg si at jeg stort sett opplever at vi har en dedikert, hardtarbeidende og lojal administrasjon.

Med mål om å yte god service til studenter og ansatte. Med mål om at UiB skal gjøre det best mulig.

Uten en god administrasjon ville nok hverdagen vært vesentlig vanskeligere for oss alle sammen!

Jeg vil ønske Astrid lykke til som pensjonist, samtidig som dette gir meg anledning til å takke alle våre flinke administratorer i alle ledd på fakultetet. Takk for den viktige innsatsen dere legger ned hver eneste dag.

Denne uken fikk vi vite at bioCEED har fått fem nye år som senter for fremragende utdanning. Jeg tror det er riktig å si at akkurat det ikke kom uventet på oss. Gjennom første del av senterperioden har bioCEED rukket å markere seg nasjonalt som pådriver for å tenke nytt om utdanning.

Gratulerer til Vigdis Vandvik, Oddfrid Førland og alle dere andre dyktige medarbeidere som har gjort bioCEED til en stor suksess!

Det er også god grunn til å gratulere Bjerknessenteret med en veldig god midtveisevaluering. For bare se hva Forskningsrådet skriver til Kunnskapsdepartementet:

  • «Evalueringsrapporten er gjennomgående positiv. Komitéen uttrykker at den er imponert over Bjerknessenterets aktivitetsprogram og kvaliteter, inkludert den store entusiasmen og eierskapsfølelsen som ble vist på alle nivåer fra ledelse til studenter.»
  • «Rapporten fremhever flere eksempler på at Bjerknessenterets forskningsbidrag er i verdensklasse, som blant annet senterets bidrag til utvikling og anvendelse av den norske jordsystemmodellen NorESM og forskning på karbonets kretsløp i jordsystemet mm.»
  • «Forskningsrådet er enig med evalueringskomiteen i at organiseringen av SKD som en integrert del av det eksisterende samarbeidet i Bjerknessenteret har fungert bra og støtter dermed anbefalingen om at KD viderefører finansieringen ut perioden.»

Bjerknessenteret er flaggskipet for forskning ved UiB, og kan også skryte av to nye ERC grants denne høsten.

For noen uker siden fikk vi vite at UiB fikk tre av de fem nye ERC-grants som Norge mottok i siste tildelingsrunde. Gratulerer til Jill Walker, Thomas Arnesen og Harald Sodemann med ERC consolidator grants!

Thomas har nå sin hovedstilling ved Institutt for biomedisin, men har fortsatt en 20% stilling hos oss. Harald Sodemann er professor ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

I siste fakultetsstyremøte tilsatte vi Hans Christian Steen-Larsen som fast forsker ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

Hans Christian tar med seg sitt ERC starting grant fra København når han flytter til Bergen over jul.

Dette er et eksempel på hvordan sterke fagmiljø tiltrekker seg dyktige personer. Vi ønsker Hans Christian velkommen til fakultetet og Universitetet i Bergen.

Samtidig er det all grunn til å gratulere vårt eldste institutt med vel overstått 100 års feiring.

Geofysen representerer et vitalt sentrum for forskning og utdanning ved UiB, og vi ser fram til hvordan fagmiljøene ved Geofysisk institutt fortsatt vil prege utviklingen ved fakultetet og UiB i årene som kommer.

Dette blir den siste bloggen fra min side i 2017. På vegne av fakultetsledelsen vil jeg ønske alle ansatte ved MN-fakultetet en riktig god jul og et godt nyttår!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *