Nødvendig omstilling av energiutdanningene

Fakultetet har et klart mål om å utdanne kandidater med solid realfaglig kompetanse, som er relevant for et bredt næringsliv i regionen vår. Når vi nå endrer sivilingeniørprogrammet vårt i energi er det nettopp for å gi studentene en helhetlig og felles forståelse av energisystemene. Dette mener vi vil gjøre dem til meget relevante kandidater…Continue reading Nødvendig omstilling av energiutdanningene

Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Det er mange gode grunner til at formidling er viktig innen akademia. Noen er opplagte, som at forskning må formidles gjennom vanlige vitenskapelig kanaler for å ha innflytelse. Men formidling er også blitt en del av samfunnsoppdraget vårt i en bred forstand. Det betyr at vi i større grad må formidle også utenfor rent faglige…Continue reading Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss