Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Det er mange gode grunner til at formidling er viktig innen akademia. Noen er opplagte, som at forskning må formidles gjennom vanlige vitenskapelig kanaler for å ha innflytelse. Men formidling er også blitt en del av samfunnsoppdraget vårt i en bred forstand. Det betyr at vi i større grad må formidle også utenfor rent faglige…Continue reading Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Forever young

Hvordan skal UiB styrke sin posisjon som et internasjonalt forskningsuniversitet? Dette var hovedtemaet under styreseminaret forskningens kvalitet og rammer – onsdag i forrige uke. Jeg skal ikke forsøke å gi en objektiv oppsummering av møte, men jeg sitter igjen med noen refleksjoner jeg gjerne deler. For det første var det en generell diskusjon om hva…Continue reading Forever young