Nødvendig omstilling av energiutdanningene

Fakultetet har et klart mål om å utdanne kandidater med solid realfaglig kompetanse, som er relevant for et bredt næringsliv i regionen vår.

Når vi nå endrer sivilingeniørprogrammet vårt i energi er det nettopp for å gi studentene en helhetlig og felles forståelse av energisystemene. Dette mener vi vil gjøre dem til meget relevante kandidater for en bransje i stor omstilling, hvor det er vanskelig å si eksakt hvilke kompetansebehov som er nødvendig framover.

I et klimaperspektiv er antagelig energibransjen en av de sektorene hvor vi må forvente størst omstilling. Vi vet at vi må få betydelig mer fornybar energi inn i energisystemene, vi må kutte utslippene i hele verdikjeden til petroleums-industriene, vi må kunne lagre fornybar energi for å håndtere fluktuasjoner i produksjonen.

De fleste klimarapporter sier i tillegg at vi ikke kan få til tilstrekkelige karbon-kutt til å nå 1.5°C, uten at karbonfangst og lagring (CCS) blir implementert i stor skala.

Når det i en styresak til Universitetsstyremøtet den 28. november står at:

«Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har varslet nedlegging av bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi, fra og med høst 2020.»

betyr dette at vi slår sammen to av energiutdanningene våre:

Vi får et oppdatert femårig integrerte masterprogram i energi (sivilingeniør).

Det nye sivilingeniørprogrammet vil gi en felles innføring vi tror disse studentene trenger for å forstå energisystemene, før de velger ulike spesialiseringer. Samtidig skal de få grunnleggende realfaglig kompetanse i disiplinfag som matematikk, fysikk og kjemi. Dessuten skal alle våre studenter ha solid IKT-kompetanse.

Så er det slik at nesten alle våre disiplinprogram gir kompetanse til å jobbe med energirelevante problemstillinger. Et mål for fakultetet er faktisk å utvikle alle våre studieprogram slik at de blir attraktive og relevante for samfunnet.

Motivasjonen er å etablere et helhetlig energiprogram som retter seg mot eksisterende og framtidige kompetansebehov i energibransjen.

Vestlandet er i en unik posisjon til å ta en verdensledende posisjon innen energiomstilling. Vi har en stor fornybar kraftproduksjon basert på vannkraft, olje-industrien blir i stor grad styrt fra vårt område. Satsingen på havvind gjennom Hywind Tampen prosjektet vil bli viktig for Vestlandet, og når Northern Lights-prosjektet blir realisert, vil Nordsjøen bli en hub for karbonlagring.

I tillegg har Vestlandet en stor industri som er omstillingsdyktig og innovativ, og tidligere har vist at den er flink å se muligheter og å tilpasse seg nye rammevilkår.

Da UiB sammen med NORCE, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole forrige uke lanserte kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest var relevante utdanningsløp og det å beholde talent i regionen en viktig motivasjon.

Etableringen av Energiomstilling Vest 21. november 2019. (Foto: Jens Helleland Ådnanes)

Kunnskap om energiomstilling – inkludert fornybar energi – samt utdanning av kandidater som skal bringe oss dit, er helt avgjørende.

Studentene i Bergen vil spille en viktig rolle i arbeidet for en grønnere fremtid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *