Studentene er fremtiden

Semesteret er godt i gang og det er inspirerende å se campus myldre av studenter og ansatte. Jeg tror studentene opplever at de er tatt godt imot på alle plan, både gjennom mottaksuken og alt som skjedde der, og på instituttene der man er godt i gang med undervisning. Studentene som begynner hos oss nå, er vår fremtid. De skal løse morgendagens samfunnsutfordringer, de skal bidra til et biologisk og økonomisk bærekraftig samfunn gjennom innovasjon og entreprenørskap på en langt tydeligere måte enn tidligere studentkull. Jeg sa til de flere hundre som møtte opp i Grieghallen første dagen at naturvitenskapene vil være helt sentrale i å finne gode løsninger på de store samfunnsproblemene. Det forplikter.

Et travelt og spennende høstsemester står for tur, men også et semester som vil bli krevende. Det har skjedd store omveltninger i verden det siste året, vi fikk en påminning om det i går, onsdag 24. august som både var Ukrainas nasjonaldag, men også en sørgelig ½ års markering for krigen. Vi har hatt ekstremvær med bl.a. tørke i Europa og som alle vet, kraftpriser vi ikke har sett før. Det siste vil også slå inn på UiBs kostnader for 2022 og for UiBs budsjett 2023 der energikostnadene antas å bli mer enn fordoblet. Vi opplever også leveranseutfordringer på en del varer, og budskapet fra regjeringshold er tydelig: farten i norsk økonomi må dempes, det gjelder også statlig sektor. Statsråd Ola Borten Moe er tydelig på at det ikke blir noen vekst. Med inflasjon og redusert kjøpekraft, og i tillegg ekstra stor grad av usikkerhet rundt rammebetingelsene for vår sektor, blir budsjett prosessen for 2023 utfordrende. Fakultetet får et krevende budsjettkutt å håndtere. Kostnadene våre er for store. Vår oppgave fremover blir derfor å forvalte de store offentlige midlene vi får på best mulig måte. Vi skal fortsette å drive god forskning og utdanning, og vi skal fortsette arbeidet med å hente eksternfinansiering.  Det er nå viktig at de valgene vi gjør er strategiske og langsiktige slik at når vi nå må kutte i budsjettene så gjør vi det på en måte som sørger for at vi likevel på lang sikt bringer fakultetet i en strategisk riktig retning.

Med omfattende kostnads -og arealkrevende eksperimentell, felt- og toktaktivitet, er arbeidet med tilgang til state-of-the-art infrastruktur et av områdene som er særdeles viktig for vårt fakultet. Derfor er det betryggende at UiB nå igjen har satt infrastruktur på agendaen og opprettet et infrastrukturutvalg ledet av viserektor. De har satt i gang en kartlegging av eksisterende infrastruktur ved UiB og etterspør hvordan dette er blitt finansiert og driftet. Formålet er bl.a. å gi et grunnlag for å diskutere hvordan vi også i fremtiden skal kunne ha tilgang til infrastruktur som gjør oss konkurransedyktige.

Godt semester!

 

1 thought on “Studentene er fremtiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *