Alle kan google. Det vanskelige er å formidle konsekvensene av fakta

Under årets bachelorseremoni hadde jeg gleden av å dele ut fakultetets første formidlingspris til Inga Strümke, Institutt for fysikk og teknologi. Prisen er opprettet av fakultetsstyret for at flere ved fakultetet skal la seg inspirerer til å ta formidlingsoppdraget alvorlig. Statuttene for Den store formidlingsprisen sier at utmerkelsen skal gå til en person som: «inspirerer…Continue reading Alle kan google. Det vanskelige er å formidle konsekvensene av fakta

For meg er utdanningsarbeidet ved fakultetet noko av det viktigaste vi held på med

Kommande torsdag feirar fakultetet våre nye kandidatar gjennom bachelor- og masterseremoniar. Gleda over å sjå ferdig utdanna kandidatar minner oss om kor viktig utdanningsarbeidet er – og at vi leverer gode studieprogram. Masterseremonien er alt blitt ein tradisjon og ei høgtidleg avslutting av fem år med universitetsstudium. I fjor var universitetet sin aula fullpakka av…Continue reading For meg er utdanningsarbeidet ved fakultetet noko av det viktigaste vi held på med