Bachelor- og masterseremoni 2022

Har studenter tid til å være fulltidsstudenter lenger?

Hver høst tar Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet opp neste tusen nye, spente og nysgjerrige studenter på bachelor- og integrert master. I semesterstarten gjennomfører studentene en studiestartundersøkelse for å bli kjent med hvordan de har opplevd opptaksprosessen og hvilke forventninger de har til studie og studielivet. Høsten 2022 ser vi at det er 68% som har svart…Continue reading Har studenter tid til å være fulltidsstudenter lenger?

Hva ser vi etter i et forskningstalent?

  Jeg vil begynne med å gratulere våre to kollegaer ved GFI som fikk ERC Proof of Concept (PoC) som de eneste forskere ved norske institusjoner.  PoC-midlene gis til forskere som tidligere har mottatt forskningsmidler fra det europeiske forskningsrådet (ERC), de skal gå til å utforske samfunnsnytten, eller det kommersielle potensialet, til forskningen de tidligere…Continue reading Hva ser vi etter i et forskningstalent?