Er karakterer et hinder for læring?

Ved opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak blir det satt karakterkrav til studieprogram med begrenset kapasitet. Det samme gjør vi når vi tar opp studenter til masterprogram, og vi bruker karakterer som et første kriterium når vi sorterer studenter som søker om PhD-stillinger. På samme måte er karakterer et viktig tilsettingskriterium for store deler…Continue reading Er karakterer et hinder for læring?

Akademisk frihet, etikk, prioriteringer og oljepenger

En forskers frihet til å velge sitt eget forskningstema er et viktig prinsipp ved universitetet. Vi mener at det er en forutsetning for at vi skal kunne fornye oss, og også på lang sikt levere forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Akademisk frihet er derfor et grunnleggende og prinsipp i universitetssektoren. Lov om universiteter…Continue reading Akademisk frihet, etikk, prioriteringer og oljepenger

Dette er tendensene i årets studierekruttering

Fakultet har et klart mål om å rekruttere gode studenter til våre studieprogram. Antall førsteprioritet søkere per studieplass er et viktig kjennetegn på om vi har suksess med rekrutteringsstrategien og om studieprogrammene er attraktive:   Selvfølgelig jobber vi for at studentene skal fullføre programmet de starter på. Men det krever at vi tilbyr god undervisning og…Continue reading Dette er tendensene i årets studierekruttering