Godt HMS-arbeid startar på toppen

På torsdag arrangerer fakultetet det årlig HMS-seminaret digitalt. Der er alle tilsette invitert til å delta. Tema for seminaret er «Brukermedvirkning i arealutvikling». Med Campus-planane for Nygårshøyden Syd, burde dette temaet bli relevant for mange i åra framover. Kvifor er Helse, Miljø, Sikkerheit (HMS), så viktig for fakultetet? I starten av dekanperioden min gjekk eg…Continue reading Godt HMS-arbeid startar på toppen

Er påstanden om at vi er ein del av den så kalla eliten, som ser med forakt og arroganse på dei som har andre bakgrunnar og verdiar enn oss sann?

Joe Biden vann det amerikanske valet, men resten er ikkje oppløftande i mine auge. Det er gode grunnar til å reflektere over sider ved det som har skjedd. For det første er det all grunn til å stille spørsmål ved kva meiningsmålarane held på med. Prognosane for dette valet, brexit-valet i Storbritannia, og presidentvalet i…Continue reading Er påstanden om at vi er ein del av den så kalla eliten, som ser med forakt og arroganse på dei som har andre bakgrunnar og verdiar enn oss sann?

Vi skal ha innovasjon og entreprenørskap inn i våre studieprogram

Dei aller fleste som er utdanna frå MatNat får gode og relevante jobbar når dei er ferdig å studere. Fakultetet har også gode eksempel på at våre kandidatar «går foran» og skapar noko nytt. Men vi skulle gjerne sett at fleire av våre kandidatar gjer nettopp dette. Derfor er det kjekt å lese om tidlegare…Continue reading Vi skal ha innovasjon og entreprenørskap inn i våre studieprogram