Strategien som former bærekraft-samfunnet

I forrige fakultetsstyremøte ble revidert strategi for fakultetet vedtatt. Jeg synes den reviderte strategien er blitt en klar forbedring av det gode dokumentet vi hadde, både innholdsmessig og visuelt. Den reviderte strategien skal vi bruke internt i våre prioriteringer, og eksternt for å fortelle hva vi vil. En av endringene vi kan merke oss er…Continue reading Strategien som former bærekraft-samfunnet

Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med

I fakultetsstyremøtet onsdag 5. februar ble professor Antonella Zanna tilsatt som ny instituttleder ved Matematisk institutt. Jeg vil ønske Antonella velkommen til ledergruppen ved fakultetet. Antonella har vært professor i anvendt og beregningsorientert matematikk siden 2005. Hun har en solid forskerkarriere, blant annet som gjesteforsker ved University of Cambridge, og har hentet inn en rekke…Continue reading Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med

Kommunikasjon, fakta og forskning: Hvor mye metall fins det i dyphavet?

Hva har mineralsituasjonen i Norge med kommunikasjon å gjøre? Mer enn du tror. Bare heng med: I slutten av januar hadde fakultetet ledersamling med instituttledergruppen. Ett av temaene vi diskuterte var kommunikasjon og hvordan vi håndterer media i kriser og andre sammenhenger. Tittelen på bloggen dreier seg om det siste, og er noe jeg kommer…Continue reading Kommunikasjon, fakta og forskning: Hvor mye metall fins det i dyphavet?