Julenissen kom ekstra tidlig i år

Adventstid er forventninger om presanger og ferie. Etterhvert som jeg er blitt eldre har betydningen av det første minket, og behovet for å koble av økt. Dessuten jobber vi i en sektor hvor de viktigste julepresangene gjerne blir åpnet før jul. Onsdag 6. desember feiret Trond Mohn Stiftelse sitt 15 års-jubileum i Universitetetsaulaen. Stiftelsen har…Continue reading Julenissen kom ekstra tidlig i år

Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Styret ved UiB har uttrykt en klar ambisjon om at UiB skal være klimanøytralt innen 2030. Som en del av denne ambisjonen ble det i siste styremøte vedtatt en  «ambisjon om årlig gjennomsnittlig reduksjon i CO2 på 10 %». Samtidig er styret tydelig på at det «er en forutsetning at UiB skal opprettholde og videreutvikle…Continue reading Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?