Masterseremonien bygger sterkare band

Den viktigaste kunnskapsoverføringa mellom universitets- og høgskuleinstitusjonane og samfunnet skjer gjennom dei kandidatane vi utdannar. Difor er det umåtelig kjekt når vi lykkast i dette oppdraget! Dei siste månadane har mange av våre masterkandidatar streva med siste innspurt mot innlevering av oppgåva, og det å lese seg opp til siste eksamen. For mange er dette…Continue reading Masterseremonien bygger sterkare band

Slynges ut i verden

Juni ble innledet med at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen – på vegne av SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet – tre vinnere av den nasjonale katapultordningen. To av dem har kontor på Marineholmen. Norsk katapult er en statlig ordning for å finansiere innovasjon. SFI (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) har tyngdepunkt ved et universitet eller forskningsinstitutt. Katapulten skal…Continue reading Slynges ut i verden