Et godt resultat for 2022 må inspirere til fortsatt godt arbeid, ikke bli en hvilepute.

Med fare for å bli navlebeskuende i den verden vi lever i, så har 2022 vært et krevende år både for vår sektor og for oss som fakultet. Av ytre faktorer har rammekutt, økte kostnader og omveltninger hos Forskningsrådet ført til mindre forutsigbarhet og med det større usikkerhet. Strammere rammer kommer på toppen av at…Continue reading Et godt resultat for 2022 må inspirere til fortsatt godt arbeid, ikke bli en hvilepute.