Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor disiplinene

Visste du at 36 prosent av budsjettet til MatNat-fakultetet er finansiert av eksterne midler? Vi har en stor økonomi med mange prestisjetunge tildelinger. Vi har store ambisjoner. Utfordringen fremover er å være i posisjon til å tiltrekke oss tilstrekkelig ekstern finansiering til å være fremragende innen disiplinene, og det må vi klare i en sektor…Continue reading Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor disiplinene

Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Noe av det viktigste fakultet må lykkes med i årene fremover er dette: Å realisere arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør (Et realfaglig kraftsentrum | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB). Planene er at både nybygget og de to rehabiliterte byggene skal være klare i 2030. Klarer vi alt på tid har vi nybygget oppe i 2025. Arbeidet som…Continue reading Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Endelig kan vi ønske velkommen til en (semi-) åpen campus!

Så er semesteret i gang og studentene auler rundt på høyden. Med hurtigteststasjoner og gode smittevernregler nærmer vi oss noe som minner om en normal studiestart. At vi får dette til, skyldes et godt og tett samarbeid mellom UiB sentralt, fakultetene, instituttene og Bergen kommune. Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette…Continue reading Endelig kan vi ønske velkommen til en (semi-) åpen campus!

Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

Etter åtte år som dekan har eg erfart mange oppturar og nedturar. Det ligg i sakens natur at motgang kjennes tyngre enn medgang. Men mesteparten av tida har det vore eit privilegium å kunne jobbe med dyktige kollegaer på tvers av ein stor og viktig samfunnsinstitusjon. Skal eg gi ein status etter 12 år som…Continue reading Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

På oppløpssiden for å få flere sentre for fremragende forskning

Fredag fikk vi vite hvilke skisser som gikk videre til finalerunden om kommende Sentre for fremragende forskning (SFF). UiB må totalt sett kunne si seg fornøyd med syv skisser til andre runde, hvor tre er fra HF-fakultetet, tre fra MED og en fra MN. Med 28 prosent av UiBs skisser videre, ligger vi godt over…Continue reading På oppløpssiden for å få flere sentre for fremragende forskning

Norsk forskning trenger mer enn offentlig finansiering

Norsk forskning er i stor grad finansiert gjennom offentlige midler. For å bruke MatNat-fakultetet som eksempel: Av de 1.2 milliardene fakultetet mottok i 2020, utgjorde direktebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet omlag 64 prosent. Den eksternfinansierte delen av budsjettet vårt er også i stor grad offentlige midler finansiert gjennom blant annet Forskningsrådet. Alt i alt utgjorde ikke-offentlige midler…Continue reading Norsk forskning trenger mer enn offentlig finansiering

Politikerne ser ikke hvor verdifull grunnforskningen egentlig er

Fredag 21. mai inviterte statsråd Henrik Asheim til oppstartsmøte om innspill til revisjon av langtidsplan for forskning og høyere utdanning. ​Langtidsplanen skal sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i forskning og høyere utdanning. Den er dermed et av de viktigste dokumentene for vår sektor. Som fakultet og universitet, må vi derfor ha en klar ambisjon…Continue reading Politikerne ser ikke hvor verdifull grunnforskningen egentlig er

Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Den 25. – 28. mai er det valg til fakultetets organer, der fakultetsstyret er det mest prestisjefylte: Kunngjøring av valg til MN-fakultetsstyret 2021 Jeg registrerer at det har vært flere diskusjoner rundt årets valg til rektor og universitetsstyret. Blant annet har et tidligere blogginnlegg fra denne dekanen, blitt trukket inn i diskusjonen om hva som…Continue reading Det viktigste er ikke å krangle, men å delta