Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Skal fakultetet ivareta sitt samfunnsoppdrag må det skje innenfor hensiktsmessige og fremtidsretta arealer. Derfor er UiBs arbeid med en samlet plan for campusutvikling viktig, og arealutvikling høyt prioritert av fakultetsledelsen. De siste ukene er det tatt to beslutninger som er viktige for å realisere nødvendig utvikling av vår del av Nygårdshøyden. Den første er den…Continue reading Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Utvilsomt har Bjerknessenteret, Senter for integrert petroleumsforskning, Geo-bio senteret, og Birkelandssenteret vært vitenskapelig fyrtårn ved fakultetet. Disse har satt tydelig retning på mye av forskningen ved fakultetet, og indirekte vært viktige motorer for den faglige utviklingen ved alle våre institutt siden SFF-ordningen ble innført i år 2000. Vi skal heller ikke glemme at vi er…Continue reading Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre  all undervisning på digitale plattformer

For mange er gleda av å nærme oss normaltilstand stor. Heimekontor, videomøter og mangel på sosial kontakt tærer fort på humøret. Derfor kjennes det som ei lette å kunne gå tilbake på kontoret og fysisk igjen møte kollegaer og andre tilsette på UiB. Slik vi søndag feira 17. mai håper eg blir eit unntak vi…Continue reading Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre  all undervisning på digitale plattformer

Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Det blir med rette sagt at de ansatte er universitetets viktigste ressurs. Da er det viktig at vi både rekrutterer de beste hodene, og sørger for at vi beholder den beste kompetansen vi kan få ved institusjonen. Derfor trenger vi både gode rekrutteringsmekanismer og karrierepolitikk. Prorektor Margareth Hagen skriver godt om dette i et debattinnlegg…Continue reading Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Alle konkurrerer mot alle. Dei som taper må bygge ned aktivitet

Kommentator Jens Kihl skriv om dei store reklamebudsjetta ved akademiske institusjonar i ein artikkel i Bergens Tidende den 29.april. Han har mange gode poeng: Det synes nokså meiningslaust at sektoren skal bruke 100 millionar kroner på å konkurrere om nye studentar gjennom avtaler med ulike reklamebyrå. Desse pengane burde strengt tatt blitt brukt til å…Continue reading Alle konkurrerer mot alle. Dei som taper må bygge ned aktivitet

Realfag – et smart sted å begynne!

Årets søkertall fra Samordna opptak er gledelig lesning for vårt fakultet. Etter to magre år med bekymringsfullt lave søkertall setter vi i år rekord med 1532 førstevalgssøkere til fakuletets ulike utdanningsprogram – en oppgang på nær 44 prosent fra i fjor. Tradisjonelt sett øker søkningen til høyere utdanning i usikre tider, og koronakrisen og et…Continue reading Realfag – et smart sted å begynne!