Videreutdanning er en viktig del av samfunnsoppdraget

Denne uken ble jeg presentert for utkast til handlingsplan for etter- og videreutdanning (EVU) ved UiBN. Dette er et område hvor UiB ikke har vært spesielt synlig, og interessen ved institusjonen har generelt vært lav. Da ser jeg bort fra en del svært aktive miljø – for eksempel ved Skolelaboratoriet i realfag. Jeg mener det…Continue reading Videreutdanning er en viktig del av samfunnsoppdraget