Vi driver med informasjon, ikke propaganda

Ved siden av forskning er utdanning vårt viktigste samfunnsoppdrag.  Dette ansvaret tar de aller fleste av oss alvorlig, og vi har veldig mange dyktige undervisere ved fakultetet. Et godt eksempel på det er da Sigrunn Eliassen nylig ble tildelt Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning. Komiteen mener at førsteamanuensisen ved Institutt for biovitenskap ikke…Continue reading Vi driver med informasjon, ikke propaganda

Derfor betyr studiebarometeret mer enn vi tror

Blant de tre studieprogrammene ved UiB som får best score i årets Studiebarometer finner vi to fra vårt fakultet. Både bachelorprogrammet i nanoteknologi og siv.ing programmet i havteknologi fortjener blomster og applaus for det! Vi registrerer også at studentene ved fakultetet viser en større grad av tilfredshet med studieprogrammene i år enn de gjorde i…Continue reading Derfor betyr studiebarometeret mer enn vi tror

Videreutdanning er en viktig del av samfunnsoppdraget

Denne uken ble jeg presentert for utkast til handlingsplan for etter- og videreutdanning (EVU) ved UiBN. Dette er et område hvor UiB ikke har vært spesielt synlig, og interessen ved institusjonen har generelt vært lav. Da ser jeg bort fra en del svært aktive miljø – for eksempel ved Skolelaboratoriet i realfag. Jeg mener det…Continue reading Videreutdanning er en viktig del av samfunnsoppdraget