Hvordan forholder vi oss til antivitenskapelige påstander?

Først vil jeg gratulere professor Finn Gunnar Nielsen ved Geofysisk institutt for å ha mottatt Norges Tekniske Vitenskapsakademi sin ærespris for fremragende teknisk forskning. Hans bakgrunn er banebrytende forskning og og utvikling av fornybar energi, spesielt innenfor flytende vindturbiner. Finn Gunnar ble professor ved Geofysisk institutt i 2016 etter en lang karriere i Norsk Hydro […]

Drivhus og drivhusmekanismer

I gjestekommentaren «Nasjon ambisjon» i Bergens Tidende 26. februar, skriver tidligere prorektor og professor i sammenlignende politikk, Anne Lise Fimreite, innsiktsfullt om «andre felt og sektorer» som kan ha noe å lære av suksessen under vinterolympiaden. Som Fimreite skriver, er norsk forskning en opplagt kandidat, selv om tilstanden neppe kan karakteriseres som fiasko. Slik jeg […]

Anskaffelser og lojalitet

Den siste tiden har det foregått en heftig diskusjon om ramme- og innkjøpsavtaler ved UiB. For eksempel er verken Hotel Park (t.v) eller Steen Hotel dekket av rammeavtalene UiB har med hotell i Bergensregionen. Det framstår selvfølgelig uhensiktsmessig at hotell som praktisk talt ligger midt i campusområdet, holder høy standard og er konkurransedyktige på pris, ikke […]

Samarbeid og bærekraft

Forrige uke arrangerte UiB den første i det som trolig blir en årlig rekke av bærekraftskonferanser. Dessverre gikk jeg glipp av denne fordi jeg skulle delta på en delegasjonsreise til CERN. Men det er forbindelser mellom disse to, som jeg vil komme tilbake til under. Bærekraftsbegrepet har fått veldig vind i seilene i de siste […]

Tre gode valg for framtida

Denne uken har fakultetsstyret vedtatt å tilsette tre instituttledere. Ved Institutt for informatikk vil Petter Bjørstad tre til side etter åtte år som instituttleder. Her får Pinar Heggernes tilbud om å ta over etter Petter når hans periode går ut 30. april. Pinar har lang fartstid fra Institutt for informatikk som professor i algoritmer. Hun […]

Et energisk løft for satsingene

Fakultetet har fått ansvar for å lede utviklingen av to av universitetets tre satsingsområder: Marin forskning samt klima og energiomstilling. Dette er ansvar vi er glade for å ha fått, for dette er tema av stor viktighet for oss og samfunnet rundt oss. Når vi nå skal ønske UiBs første direktør for energiomstilling, Kristin Guldbrandsen […]

Frisk start på 2018

Jeg vil starte årets første blogg med å ønske alle ansatte og studenter velkommen tilbake etter en velfortjent juleferie! Nå i uke 3 er kanskje det en litt utdatert hilsen, men likevel på sin plass siden regulær undervisning først kommer i gang denne uken. Ved starten av et nytt semester er det også kjekt å […]

Vi har mye å være stolt av

Forrige uke gikk Astrid Breivik over i pensjonistenes rekker etter å ha ledet personalavdelingen ved fakultetet i 13 år. Astrid har vært en viktig støttespiller for dekanatet – ikke minst meg personlig – og er et eksempel på hvor viktig dyktige administratorer er for en organisasjon som vår. Som forskere og undervisere betrakter vi ofte […]

Utdanningene våre må bli mer relevante

I følge en ny rapport om gjennomføring i høyere utdanning – utført på bestilling av UiB – har vårt fakultet den beste gjennomføringen på bachelorprogrammene blant realfagsfakultetene i Norge. I denne undersøkelsen blir vi ikke sammenlignet med profesjonsutdanningene, som nok gjør det bedre enn oss, men dette er likevel gledelige resultater. Vi fikk også mye skryt […]