Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021

Denne uken skal fakultetsstyret behandle budsjettforslaget for 2021. I sammendraget til budsjettet lister vi opp seks hovedpunkt som er rammer for fakultetets arbeid det kommende budsjettåret: Fakultetets strategi: Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft Usikkerhet knyttet til Covid-19 situasjonen Økt studentrekruttering og strategisk arbeid med studieporteføljen SFI-og SFU-suksess Strategisk bemanning og karriereutvikling…Continue reading Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021

En viktig leder er nå på plass

Forrige torsdag ble UiBs to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) presentert for Universitetsstyret: MediaFutures Smart Ocean Begge disse sentrene vil bidra til mer næringsrelevant forskning ved UiB. Jeg er også sikker på at de vil bidra til å utvikle utdanningsprogrammene våre. Fakultetet er veldig fornøyd med at Institutt for fysikk og teknologi er vertsinstitutt…Continue reading En viktig leder er nå på plass