Ny økonomimodell gir moglegheiter

Fakultetstyret  har vedteke ny økonomimodell for korleis grunntildelinga til fakultet blir fordelt til institutt og einingar. Målet med den nye modellen har vore å lage ein transparent og føreseieleg modell som mogeleg. Alt dette gitt at vi er del av ein større statleg økonomi. Dei fleste vil nok meine at økonomimodellen er komplisert, og ein…Continue reading Ny økonomimodell gir moglegheiter

Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Det er mange gode grunner til at formidling er viktig innen akademia. Noen er opplagte, som at forskning må formidles gjennom vanlige vitenskapelig kanaler for å ha innflytelse. Men formidling er også blitt en del av samfunnsoppdraget vårt i en bred forstand. Det betyr at vi i større grad må formidle også utenfor rent faglige…Continue reading Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Forskningsetikk er for viktig til å bli tatt for gitt

Det er ingen uenighet i forskningsverdenen om at svindel av typen fabrikkering av data og plagiering av andre forskeres resultater ikke er akseptabelt. Når slikt blir oppdaget resulterer det i tap av anseelse og i verste fall til domfellelse. Mange mener at Norge mistet sin uskyld på dette området med den såkalte Sudbø-saken i 2006.…Continue reading Forskningsetikk er for viktig til å bli tatt for gitt

Vi kan ikke effektivisere administrasjonen inn i evigheten

Forrige mandag presenterte finansminister Siv Jensen Statsbudsjettet for 2020. Det gav ingen store overraskelser for UiB sin del, og det må vel karakteriseres som et «kurant og greit budsjett» slik universitetsdirektør Kjell Bernstrøm spådde på forhånd. Jeg har likevel lyst til å kommentere noen deler av budsjettet som er viktig for oss: Det såkalte avbyråkratiserings-…Continue reading Vi kan ikke effektivisere administrasjonen inn i evigheten

Vi må strekke oss langt for å hindre frafall

Er frafallet i høyere utdanning et så stort problem som noen vil ha det til? Det er dekan Morten Dæhlen og studiedekan Knut Mørken ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo som stiller spørsmålet i et innlegg i Khrono. Bakgrunnen for spørsmålet er at regjeringen bruker det høye målte frafallet i sektoren som hovedargument…Continue reading Vi må strekke oss langt for å hindre frafall

Hun er en god rollemodell i vår satsing på IKT-fagene

Forrige uke ble det kjent at UiB utnevner 10 nye æresdoktorer. To av våre nye æresdoktorer er litteraturprofessor Toril Moi og FNs generalsekretærs spesialutsending for hav Peter Thomson. Toril Moi startet sin akademiske karriere ved UiB, har hatt sterk tilknytning til vår institusjon, og er en internasjonalt profilert litteraturviter. Peter Thomsen har som sitt oppdrag…Continue reading Hun er en god rollemodell i vår satsing på IKT-fagene

Dypt gjemt i detaljene ligger det som er styrende for aktiviteten vår

Forrige uke vedtok Fakultetsstyret budsjettforslaget for 2020. I første omgang er budsjettforslaget et innspill til universitetets langtidsbudsjett for 2020-2025 som behandles i Universitetsstyret 26. september. Men budsjettforslaget gir også viktige føringer for prioriteringene som blir gjort i budsjettfordelingssaken som fakultetsstyret skal behandle i desember. Før det kan skje, må Norge ha et statsbudsjett. Det blir…Continue reading Dypt gjemt i detaljene ligger det som er styrende for aktiviteten vår