To studenter under en kollokviegruppe. Bildet av dekan Gunn Mangerud innfeldt.

Nytt forskningssenter i realfagslæring på MatNat

I mitt forrige innlegg om stramme økonomiske tider pekte jeg på to områder hvor vi i stor grad kan påvirke fakultetets inntekter: gjennom ekstern finansierte prosjekt og gjennom studiepoengsproduksjon. Sistnevnte vil i den nye finansieringsordningen for resultatuttelling fra KD på utdanningsfeltet (gjeldende fra neste år) bli enda viktigere. Gjennom arbeidet med bl.a. kvalitetsutvikling vil vi…Continue reading Nytt forskningssenter i realfagslæring på MatNat

Viserektor Gottfried Greve, Professor Joakim Nystrand fra IFT som er på forskningstermin på CERN og jobber på ALICE eksperimentet, Gunn, Øyvind, institutt leder Kjetil Ullaland IFT

En kjernefasilitet

Det er mange sentre, store prosjekt og initiativ ved vårt fakultet. For svært mange av disse er infrastruktur essensielt. Denne uken fikk jeg anledning til å besøke et av fakultetets lengst varende engasjement med tilhørende stor prosjektaktivitet, nemlig CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Den europeiske organisasjonen for forskning på nukleærlfysikk. Forskningen er svært…Continue reading En kjernefasilitet

Ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

MNT-faglig forskning er internasjonal i sin natur. Vi har et bredt internasjonalt forskningssamarbeid, og ved fakultetet er vi ansatte fra over 60 nasjonaliteter. Internasjonalt samarbeid er avgjørende for kvalitet i utdanning og forskning i våre fag og avgjørende for tilgang på kompetanse. Utviklingen i den geopolitiske situasjonen har gjort internasjonalt forskningssamarbeid stadig mer krevende de…Continue reading Ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

Vivat Academia

Det er noe spesielt med åpningen av et nytt akademisk år. Strofene Gaudeamus igitur retter folk opp i ryggen, forventningene er høye og spenningen er stor. Samtidig akademisk åpning både er ukjent og kanskje litt pompøst for noen, så kan vi se iveren etter å starte et nytt formativt kapittel i livet, nærmest lyser ut…Continue reading Vivat Academia