Utdanningene våre må bli mer relevante

I følge en ny rapport om gjennomføring i høyere utdanning – utført på bestilling av UiB – har vårt fakultet den beste gjennomføringen på bachelorprogrammene blant realfagsfakultetene i Norge. I denne undersøkelsen blir vi ikke sammenlignet med profesjonsutdanningene, som nok gjør det bedre enn oss, men dette er likevel gledelige resultater. Vi fikk også mye skryt […]

Hva du skriver de neste ukene kan avgjøre om ditt miljø kan få en nasjonal forskningsinfrastruktur det neste tiåret

De neste ukene kan vi spille inn tekster til Forskningsrådet for å begrunne infrastrukturer vi skal søke om det neste tiåret. Denne sjansen må vi gripe! For fagmiljøene her ved fakultetet vårt er det helt avgjørende å ha tilgang til framtidsrettet forskningsinfrastruktur, først og fremst for å kunne utfordre forskningsfronten, men også for å være […]

To gladsaker på én gang

Det heter seg at man skal lytte til selvskryt, for det kommer fra hjertet. Men man skal feste mer tillit til skryt fra andre, og denne gangen har vi to veldig gode skrytesaker om forskning ved fakultetet vårt. Begge ved Institutt for fysikk og teknologi, men hvem blir de neste? For et par uker siden […]

Fakultetsstyrets vedtak er viktige for oss alle

Forrige uke gjorde fakultetsstyret enstemmige vedtak i to viktige saker: Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt skal etter sammenslåingen hete Institutt for biovitenskap (forkortet til BIO). Det alternative forslaget var Institutt for biologi. Det var på forhånd argumentert godt for begge navneforslagene. Selv hadde jeg tvilt meg fram til å anbefale at det nye instituttet […]

Derfor skal vi redusere midlertidigheten

Norge har stort sett et godt regulert arbeidsliv hvor den enkelte arbeidstaker har rettigheter og plikter som skaper forutsigbarhet og tillit.  Dette er en viktig kvalitet ved det norske samfunnet. Samtidig konkurrerer forskningsinstitusjonene på et internasjonalt arbeidsmarked, hvor oppfatning av rettigheter og plikter ikke nødvendigvis samsvarer med norsk regelverk. De siste årene har fakultetet rekruttert […]

Mangfold i rekrutteringen

Hvordan sikrer vi at de mest kreative talentene og de beste formidlerne får plass ved institusjoner som våre? Dette spørsmålet dukker stadig opp med ulike innfallsvinkler. Sist med Frank Aarebrots bortgang like før høstens valg. I følge På Høyden var det en aktiv instituttleder som sørget for at Norges mest kjente valgforsker og formidler fikk […]

Gode utdanningsarealer sikrer framtiden

EnTek-bygget og rehabilitering av Realfagbygget er høyt prioriterte prosjekt for fakultetet og UiB. For noen uker siden reiste en delegasjon fra UiB, Christian Michelsen Research og Høgskulen på Vestlandet til Københavns universitet og Danmarks tekniske universitet. Målet var å bli inspirert av laboratorium- og undervisningsbygg der. Det var svært spennende å se hvordan begge disse […]