Julenissen kom ekstra tidlig i år

Adventstid er forventninger om presanger og ferie. Etterhvert som jeg er blitt eldre har betydningen av det første minket, og behovet for å koble av økt. Dessuten jobber vi i en sektor hvor de viktigste julepresangene gjerne blir åpnet før jul. Onsdag 6. desember feiret Trond Mohn Stiftelse sitt 15 års-jubileum i Universitetetsaulaen. Stiftelsen har…Continue reading Julenissen kom ekstra tidlig i år

Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Styret ved UiB har uttrykt en klar ambisjon om at UiB skal være klimanøytralt innen 2030. Som en del av denne ambisjonen ble det i siste styremøte vedtatt en  «ambisjon om årlig gjennomsnittlig reduksjon i CO2 på 10 %». Samtidig er styret tydelig på at det «er en forutsetning at UiB skal opprettholde og videreutvikle…Continue reading Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Nødvendig omstilling av energiutdanningene

Fakultetet har et klart mål om å utdanne kandidater med solid realfaglig kompetanse, som er relevant for et bredt næringsliv i regionen vår. Når vi nå endrer sivilingeniørprogrammet vårt i energi er det nettopp for å gi studentene en helhetlig og felles forståelse av energisystemene. Dette mener vi vil gjøre dem til meget relevante kandidater…Continue reading Nødvendig omstilling av energiutdanningene

Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Det er mange gode grunner til at formidling er viktig innen akademia. Noen er opplagte, som at forskning må formidles gjennom vanlige vitenskapelig kanaler for å ha innflytelse. Men formidling er også blitt en del av samfunnsoppdraget vårt i en bred forstand. Det betyr at vi i større grad må formidle også utenfor rent faglige…Continue reading Vi må fortelle hvorfor staten skal fortsette å bruke over 65 milliarder kroner på oss

Forskningsetikk er for viktig til å bli tatt for gitt

Det er ingen uenighet i forskningsverdenen om at svindel av typen fabrikkering av data og plagiering av andre forskeres resultater ikke er akseptabelt. Når slikt blir oppdaget resulterer det i tap av anseelse og i verste fall til domfellelse. Mange mener at Norge mistet sin uskyld på dette området med den såkalte Sudbø-saken i 2006.…Continue reading Forskningsetikk er for viktig til å bli tatt for gitt