Årets opptak viser noko heilt nytt

Denne veka tek fakultetet i mot omlag 800 nye studentar. Mandag morgon fekk eg møte mange av våre nye studentar i Grieghallen. Dette er eit privilegium dekanen har. For meg er det viktig å formidle at UiB og fakultetet skal ta godt vare på alle studentane våre. Vi skal gjere vårt beste for at dei […]

Alle kan google. Det vanskelige er å formidle konsekvensene av fakta

Under årets bachelorseremoni hadde jeg gleden av å dele ut fakultetets første formidlingspris til Inga Strümke, Institutt for fysikk og teknologi. Prisen er opprettet av fakultetsstyret for at flere ved fakultetet skal la seg inspirerer til å ta formidlingsoppdraget alvorlig. Statuttene for Den store formidlingsprisen sier at utmerkelsen skal gå til en person som: «inspirerer […]

For meg er utdanningsarbeidet ved fakultetet noko av det viktigaste vi held på med

Kommande torsdag feirar fakultetet våre nye kandidatar gjennom bachelor- og masterseremoniar. Gleda over å sjå ferdig utdanna kandidatar minner oss om kor viktig utdanningsarbeidet er – og at vi leverer gode studieprogram. Masterseremonien er alt blitt ein tradisjon og ei høgtidleg avslutting av fem år med universitetsstudium. I fjor var universitetet sin aula fullpakka av […]

Nyttig matematikk

Torsdag blei årets Abelprisvinnar Karen Uhlenbeck heidra i Bergen. Dagen starta i Botanisk hage på Milde der Uhlenbeck hadde stor glede av å møte elevar frå grunnskulen. Samstundes viste ho tydelig at det same ikkje gjaldt journalistar. Då journalisten spurte: «Korleis var det å utforska hagen med elevane», svarte ho «No tok dei vekk ungane, og […]

Er karakterer et hinder for læring?

Ved opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak blir det satt karakterkrav til studieprogram med begrenset kapasitet. Det samme gjør vi når vi tar opp studenter til masterprogram, og vi bruker karakterer som et første kriterium når vi sorterer studenter som søker om PhD-stillinger. På samme måte er karakterer et viktig tilsettingskriterium for store deler […]

Dette er tendensene i årets studierekruttering

Fakultet har et klart mål om å rekruttere gode studenter til våre studieprogram. Antall førsteprioritet søkere per studieplass er et viktig kjennetegn på om vi har suksess med rekrutteringsstrategien og om studieprogrammene er attraktive:   Selvfølgelig jobber vi for at studentene skal fullføre programmet de starter på. Men det krever at vi tilbyr god undervisning og […]

Fakultetets vårseminar peker på en rekke utfordringer vi har tenkt å gjøre noe med

Vår forskning og utdanning må bli enda mer samfunnsrelevant og opptatt av bærekraft. Dette var et hovedbudskap under fakultetets årlige vårseminar i strålende solskinn på Solstrand like før påske. Ved årets samling deltok nesten hundre kollegaer og eksterne gjester for å høre på spennende foredrag og delta i gode diskusjoner om fakultetets framtid og veivalg. Vi […]

Vi må la oss inspirere av de beste

I andre deler av verden finnes det områder hvor forsknings- og utdanningsinstitusjonene er mye bedre på samfunnskontakt, innovasjon og entreprenørskap enn vi er i Bergen. Slike områder kan vi la oss inspirere av. Boston-området er i særklasse et slikt område. For litt over en uke siden var jeg sammen med rektorat, Universitetsstyret og de andre […]