Fakultetets vårseminar peker på en rekke utfordringer vi har tenkt å gjøre noe med

Vår forskning og utdanning må bli enda mer samfunnsrelevant og opptatt av bærekraft. Dette var et hovedbudskap under fakultetets årlige vårseminar i strålende solskinn på Solstrand like før påske. Ved årets samling deltok nesten hundre kollegaer og eksterne gjester for å høre på spennende foredrag og delta i gode diskusjoner om fakultetets framtid og veivalg. Vi […]

Vi må la oss inspirere av de beste

I andre deler av verden finnes det områder hvor forsknings- og utdanningsinstitusjonene er mye bedre på samfunnskontakt, innovasjon og entreprenørskap enn vi er i Bergen. Slike områder kan vi la oss inspirere av. Boston-området er i særklasse et slikt område. For litt over en uke siden var jeg sammen med rektorat, Universitetsstyret og de andre […]

Lyser fyrtårnet sterkt nok?

Universitetet i Bergen har stolte faglige tradisjoner som lyser klart og tydelig. Skal jeg nevne noen favoritter ved MatNat-fakultetet vil jeg trekke fram dyphavsforskning som går tilbake til zoologen Michael Sars på 1800-tallet, Bergensskolen i meteorologi med Vilhelm Bjerknes som sentral person og Ernst Selmer som la grunnlaget for solid forskning innen kryptologi og datasikkerhet […]

Strategiske grep for at UiB skal bety noko for folk og vise igjen i samfunnet

Denne veka blir UiBs reviderte strategi «Kunnskap som former samfunnet – Hav, Liv, Samfunn» lansert. Dette er ikkje ein ny strategi. Strategien er i hovudsak som før, men revisjonen har tydeliggjort delmåla. Digitalisering, bærekraft og innovasjon er no eksplisitt nemnt. Eg meiner dette er viktige endringar som gjer det klarare at UiB tek samfunnsoppdraget alvorlig. […]

Så fortent, så fortent!

Professor Eystein Jansen er ein av Universitetet i Bergen sine mest meritterte forskarar. Han er også ein av dei fremste institusjonsbyggarane eg kjenner. Difor er det veldig gledeleg og fortent at Eystein blei tildelt Meltzersfondets ærespris ved årets Meltzermiddag fredag 8. mars. På Meltzerfondets heimeside står det at «Prisen tildeles for fremragende vitenskapelig virksomhet ved […]

Vestlandet må utnytte disse mulighetene

«Enten lykkes Vestlandet eller så mislykkes Norge» Uttalelsen fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre  på Vestlandskonferansen tirsdag 19. februar er en klar utfordring og oppfordring til mobilisering på tvers av sektorer på Vestlandet. Fagområdene på MatNat-fakultetet spiller en sentral rolle i verdiskapingen og samfunnsbyggingen i regionen – alene og sammen med andre. Dette er vi […]

Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt

Studentrekruttering og omdømmebygging er to sider av samme sak. Har vi godt omdømme vil vi rekruttere flere studenter. Har vi god studentrekruttering – får vi bedre omdømme. Tror vi, men: Påsken 2018 fikk mange med seg at Birkelandsenteret sendte avanserte instrumenter ut i verdensrommet gjennom oppskytningen av en SpaceX-rakett. Hendelsen fikk stor og positiv mediedekning, og […]