Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt

Studentrekruttering og omdømmebygging er to sider av samme sak. Har vi godt omdømme vil vi rekruttere flere studenter. Har vi god studentrekruttering – får vi bedre omdømme. Tror vi, men: Påsken 2018 fikk mange med seg at Birkelandsenteret sendte avanserte instrumenter ut i verdensrommet gjennom oppskytningen av en SpaceX-rakett. Hendelsen fikk stor og positiv mediedekning, og […]

Slik skal vi håndtere Plan S hos oss

I forbindelse med fakultetsstyremøtet torsdag 7. februar, er dekanen bedt om å orientere styret om hvordan fakultetet har vært involvert i innspill til implementering for Plan S. Dekanen er også bedt om å orientere om hvilke beredskap vi måtte ha dersom det skulle bli brudd i forhandlingene med de store forlagene. Først litt bakgrunn: Høsten […]

Energi, teknologi og alliansar

Det er alltid kjekt å vise fram gode fagmiljø. Onsdag sist veke besøkte Avdeling for klima, industri og teknologi  i Olje- og energidepartementet UiB og møtte forskarar som arbeider med tema relevant for departementet. Gjennom det som nesten vart eit heildagseminar, fekk vi dekka forsking innan miljøvennlig transport, havvind, geotermi, CCUS, hydrogen, klimaprediksjon, og arbeidet […]

Skal vi nå våre strategiske mål må vi finne gode, langsiktige samarbeidspartnere

9. januar hadde MatNat-fakultetet besøk fra vårt søsterfakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) ved Universitet i Stavanger (UiS). De møtte med dekanat og instituttledere, og sammen med våre instituttledere fikk vi gode diskusjoner om både strategiske saker og konkrete faglige samarbeid.   Vi fikk også vist fram noe av den spennende infrastrukturen vi har å by på: Den […]