Ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

MNT-faglig forskning er internasjonal i sin natur. Vi har et bredt internasjonalt forskningssamarbeid, og ved fakultetet er vi ansatte fra over 60 nasjonaliteter. Internasjonalt samarbeid er avgjørende for kvalitet i utdanning og forskning i våre fag og avgjørende for tilgang på kompetanse. Utviklingen i den geopolitiske situasjonen har gjort internasjonalt forskningssamarbeid stadig mer krevende de…Continue reading Ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid