Bilde fra Allmøte på Mattematisk institutt, Dekan Gunn Mangerud innrammet med eget bilde.

Tanker etter allmøterunden

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet er en stor og kompleks organisasjon. Dette fikk jeg bekreftet under allmøterunden som akkurat er avsluttet, og det var veldig kjekt at så mange av dere møtte opp. Mitt budskap har stort sett vært det samme ved alle enhetene, samtidig har kommentarene og spørsmålene på de ulike møtene hatt forskjellig fokus. Med det som bakteppe vil jeg reflektere litt rundt noen av spørsmålene dere tok opp.  

På allmøterunden var studentfrafall et temaene jeg adresserte. Et eksempel vist gjennom forskning er at ved å innføre flere studentaktive læringsmetoder kan vi redusere frafallet. Klarer vi å redusere frafallet med 20% det første studieåret for hele fakultetet, vil det gi oss en inntekt i størrelsesorden 4 professorat. Her var jeg kanskje ikke tydelig nok, gjennomføring skal ikke gå på bekostningen av kvaliteten i undervisningen. Tvert om, det går hånd-i-hånd, økt kvalitet vil føre til økte inntekter. På kort sikt vil dette kreve godt håndverk og tid, samtidig viser forskning at en omlegging til studentaktive læringsmetoder ikke opptar mer tid i det lange løp. Studentaktive læringsmetoder er også noe fakultetet med vår visedekan for utdanning i spissen, har hatt, og kommer til å ha fokus på bl.a.  gjennom “100-klubben”, Teachers Retreats og annet kvalitetsarbeid. Vi har også to sentre for fremragende utdanning BioCEED og iEarth som går foran og som utvikler kompetanse som hele fakultetet kan dra nytte av.      

Apropos tid, på allmøterunden presenterte jeg en rekke områder; økt ekstrafinansiering, studentrekrutering og nevnte læringsformer, alle områder som er viktig for oss, og alle områder som krever tid for å gjennomføres godt. Ser en disse mulighetene sammen med våre strategiske mål har jeg stor forståelse for at presset kan bli stort og det å finne en god work/life-balance kan være krevende. Dette er noe fakultetet tar på alvor og har høyt på agendaen, og ledergruppene og andre jobber kontinuerlig med dette. Alle skal ikke gjøre alt, og alt må ikke alltid gjøres med en gang. Her må vi lene oss på hverandre og jobbe som lag.  

En annen mulighet og utfordring, er innføringen av Kunstig intelligens (KI). Det fine for oss er at fakultetet og UiB har sterke fagmiljøer med bred kunnskap om KI, og det jobbes kontinuerlig med bruk/håndtering av eksisterende og nye problemstillinger. Der finnes f.eks. en nettside som gir en kort innføring i Verktøy basert på kunstig intelligens i utdanning og Universitetsbibliotekets Digital Lab har workshops i ChatGPT og lignende KI-verktøy i forsknings- og skrivearbeid, og andre nyttige samlinger. Vi må jobbe sammen for å maksimere mulighetene og begrense utfordringene som ligger i KI – og vi trenger å starte arbeid med en felles policy. 

Vår KI-kunnskap er et godt eksempel på hvordan vi besitter mye kunnskap som må diskuteres med media og samfunnet rundt oss. Nærmest daglig får oppdatert liste der våre ansatte og studenter er sitert, intervjuet eller har innlegg i media Det er bra, det viser at vi er relevant og jeg vet at det legges ned en stor innsats på formidling blant fagmiljøene våre. Når vi nå har godkjent en ny kommunikasjonsplan for fakultetet håper jeg at den vil styrke det arbeidet ytterligere og hjelpe flere av fakultetets mange stemmer opp og frem.      

God helg! 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *