For MatNat har 2023 vært et innholdsrikt år

I en travel hverdag preget av høy aktivitet fokuserer vi ofte på det som ligger foran oss. Undervisning skal planlegges og gjennomføres, artikler skal skrives og søknader skal sendes. Når vi nå nærmer oss årsslutt, er det også viktig å se tilbake og reflektere over det vi har oppnådd, og ikke minst anerkjenne at selv i tider som er stramme har vi levert solide resultater på alle våre samfunnsoppdrag.  

For fakultet er en betydelig del av vår virksomhet knyttet til eksterne midler, og gjennomslag i konkurranse med andre er av avgjørende betydning for våre aktiviteter både innen forskning og utdanning. Dette gjenspeiles blant annet i fakultetets nye strategi. Allerede i årets første måned fikk tre av våre forskere, Karl Magnus Laundal(IFT), Cristian Gebhardt(GFI og BOW) og Kjetil Våge(GFI), anerkjennelse og gjennomslag for sin forsking. For i den runden hentet UiB hjem fire av ni norske ERC Consolidator Grant tilslag, og tre av fire gikk til forskere hos oss.  

Gjennomslag for vår forskingsaktivitet i konkurranse med andre er et kvalitetsstempel. Likeså er gode tilbakemeldinger fra studenter som er tilfreds med sine studier. Årets studiebarometer viser blant annet at våre studenter scorer 4,1 på overordnet tilfredshet, på en skala fra 1 -5. Det er 0,3 over gjennomsnittet nasjonalt og på UiB. Fortsatt fokus på de tre S-ene; studiekvalitet, studentaktive læringsformer og studenttrivsel, vil være enda viktigere fremover med tanke på den nye indikatoren på gjennomføring som innføres fra 2025.  

Godt arbeid med utdanning er det ikke bare studentene som anerkjenner. I mai fikk iEarth med Bjarte Hannisdal i spissen den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023. Prisen på 1 million kr fikk Bjarte for sitt arbeid med studentaktiv læring og nytenking rundt vurdering av studenter.  

Et annet spennende tilslag for oss som fakultetet og UiB som helhet, er forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. LEAD AI er et COFUND-program slik som SEAS, og skal ledes fra institutt for informatikk. For UiB styrker dette AI-satsingen og for oss går programmet som hånd-i-hanske med våre visjoner for Nygårdshøyden sør og etableringen av et IKT knutepunkt i Allégaten 64. Mens vi snakker om Nygårdshøyden sør, Oppstart forprosjekt (OFP), som vi nå jobber sammen med Statsbygg om, er en viktig milepel for å realisere arealutviklingsprosjektet og få dette inn i statsbudsjettet. Det jobbes nå iherdig for å ferdigstille en stor rapport som tar oss videre i prosjektet.   

Flere av høydepunktene nevnt over er kanskje først og fremst vært viktig for fakultetet.  Men vi opererer jo ikke i vakuum og med tilbakeblikk på 2023 må jo  årets One Ocean Week nevnes. Det var en virkelig øyeåpner for hva byens næringsliv, forvaltning og akademia kan få til sammen. Entusiasmen før, under og etter har vært stor, og har skapt en solid plattform for videre samarbeid, noe som forhåpentligvis vil styrker vår forskning, utdanning og formidling i mange år fremover. 

Dette er noen svært få av de mange suksesser fakultetet har fått til dette året. Jeg er både stolt og ydmyk når jeg ser alt det gode, solide arbeidet som gjøres ved vårt fakultet. Det gjelder både de som er mest synlig bl.a. gjennom prosjekttilslag og priser, men det gjelder ikke minst alle som hver dag kommer på jobb og gjør et solid stykke arbeid som ikke alltid er like synlig.  

Tusen takk til hver enkelt av dere for innsatsen i år og takk til alle dere som bidrar til å gjøre fakultetet vårt til en god plass å arbeide.  

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og en velfortjent ferie! 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *