Strategi 2023-2030 – et realfaglig kraftsentrum 

Denne uken publiseres fakultetets strategi for 2023-2030. Vårt felles mål er at fakultetet skal ha en særlig fremtredende rolle for grunnforskning, utdanning og nyskaping knyttet til hav, klima, energi, IKT og i bærekraftspørsmål. Fakultetets strategi gir oss felles retning som samtidig baserer seg på at instituttene etablerer egne planer og ivaretar prioriteringer innen sine fagområder.…Continue reading Strategi 2023-2030 – et realfaglig kraftsentrum