Strategi 2023-2030 – et realfaglig kraftsentrum 

Denne uken publiseres fakultetets strategi for 2023-2030. Vårt felles mål er at fakultetet skal ha en særlig fremtredende rolle for grunnforskning, utdanning og nyskaping knyttet til hav, klima, energi, IKT og i bærekraftspørsmål. Fakultetets strategi gir oss felles retning som samtidig baserer seg på at instituttene etablerer egne planer og ivaretar prioriteringer innen sine fagområder. Den er bindeleddet mellom UiBs overordnede strategi og instituttenes egne. For fakultetsnivået er det bl.a. klare mål om å utvikle våre internasjonale toppforskningsmiljø. Det innebærer for eksempel at en del av fakultetets rekrutteringsstillinger vil rettes mot slike miljø. På den måten spiller de ulike nivåene sammen. Strategien er derfor tydelig på våre styrker og på hvilke ambisjoner vi har, både for å fylle vårt samfunnsoppdrag og for arbeidsplassen vår.  

#RealfagUiB har så langt blitt brukt til å gjøre våre fagmiljøer, studieprogram, karriereveier og alt det gode studiebyen Bergen tilbyr bedre kjent. #RealfagUiB er nå en del av strategiens tittel, som en merkevare vi alle kan være stolte over å være en del av.  I strategien er det særlig fremhevet at vi skal tilby fremtidsrettede og forskningsaktive utdanninger, utvikle studentaktive læringsformer og tilby læringsarealer og digitale verktøy som fremmer studentaktivitet, engasjement og samhandling.   

«Vi utdanner attraktive kandidater til et samfunn og arbeidsliv i endring» 

Våre studenter møter forskningsbasert kunnskap og lærer å utforske og utfordre teori med vitenskapelige eksperiment og metoder. Utdanningene står støtt i fagdisiplinene, mens studentene samtidig utfordres med tverrfaglige perspektiv, lærer samarbeid og entreprenørskap. Kunnskap fra våre sentre for fremragende utdanning, bioCEED og iEarth, bidrar til å fremme utdanningskvalitet på hele fakultetet. Motiverte, kreative og kunnskapsrike studenter er viktig både for oss som institusjon og ikke minst for fremtidige arbeidsgivere.  

utklipp fra Studiebarometeret som viser at Mat.Nat. scorer 4.1.

Studentene våre vil som arbeidstakere bidra til forskning, innovasjon, nærings- og samfunnsutvikling i et 50 års perspektiv. Grunnlaget de legger gjennom faglig fordyping, utvikling av evne til nytenkning og samspill på tvers av fag, gir dem kunnskap og ferdigheter til å møte morgendagens utfordringer. På den måten legger vi et godt grunnlag for livslang læring, og for at våre studenter kan bidra til å løse dagens og morgendagens utfordringer. 

Verden står overfor store utfordringer knyttet til energibehov, klimaendringer og naturmangfold. Vår forskning og våre studenter skal være sentrale kunnskapsleverandører i samfunnets omstilling til bærekraftig ressursbruk. Vi skal lede an i kunnskaps-, samfunns- og næringsutvikling for Vestlandet, Norge og verden.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *