Forskningsetikk er for viktig til å bli tatt for gitt

Det er ingen uenighet i forskningsverdenen om at svindel av typen fabrikkering av data og plagiering av andre forskeres resultater ikke er akseptabelt. Når slikt blir oppdaget resulterer det i tap av anseelse og i verste fall til domfellelse. Mange mener at Norge mistet sin uskyld på dette området med den såkalte Sudbø-saken i 2006.…Continue reading Forskningsetikk er for viktig til å bli tatt for gitt

Vi kan ikke effektivisere administrasjonen inn i evigheten

Forrige mandag presenterte finansminister Siv Jensen Statsbudsjettet for 2020. Det gav ingen store overraskelser for UiB sin del, og det må vel karakteriseres som et «kurant og greit budsjett» slik universitetsdirektør Kjell Bernstrøm spådde på forhånd. Jeg har likevel lyst til å kommentere noen deler av budsjettet som er viktig for oss: Det såkalte avbyråkratiserings-…Continue reading Vi kan ikke effektivisere administrasjonen inn i evigheten

Vi må strekke oss langt for å hindre frafall

Er frafallet i høyere utdanning et så stort problem som noen vil ha det til? Det er dekan Morten Dæhlen og studiedekan Knut Mørken ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo som stiller spørsmålet i et innlegg i Khrono. Bakgrunnen for spørsmålet er at regjeringen bruker det høye målte frafallet i sektoren som hovedargument…Continue reading Vi må strekke oss langt for å hindre frafall