Vi kan ikke effektivisere administrasjonen inn i evigheten

Forrige mandag presenterte finansminister Siv Jensen Statsbudsjettet for 2020. Det gav ingen store overraskelser for UiB sin del, og det må vel karakteriseres som et «kurant og greit budsjett» slik universitetsdirektør Kjell Bernstrøm spådde på forhånd.

Jeg har likevel lyst til å kommentere noen deler av budsjettet som er viktig for oss:

  • Det såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet blir videreført med 0.5 prosent. Det akkumulert kuttet utgjør dermed omlag 1,3 milliarder kroner for hele sektoren siden 2017, og 126,7 millioner kroner for UiB sin del. Dette kuttet representerer etterhvert en klar svekkelse av faglig aktivitet fordi vitenskapelig ansatte etter hvert må overta administrative oppgaver som administrasjonen kunne gjort langt bedre og mer effektivt. Her er det absolutt på sin plass med et høyt varsku fra sektoren.
  • Jeg noterer meg at det ikke er noen store byggeprosjekter i Bergen. For mange er det nok en skuffelse at Griegakademiet ikke er inne på budsjettet. Derimot finner vi store prestisjeprosjekt i Trøndelag og på Østlandet som antagelig totalt beløper seg til flere titalls milliarder. Jeg har også registrert at bare overskridelsene knyttet til campus-samlingen ved NMBU på Ås nå ligger på rundt milliarden. Dette er vel omtrent det vi trenger for å realisere et EnTek-prosjekt, som nettopp vil levere på den grønne omstillingen regjeringen er opptatt av. Fram mot neste års budsjett forventer jeg at de viktige campus-prosjektene ved UiB blir frontet inn mot regjeringen.
  • Om årets budsjett er et hvileskjær eller ikke kan alltids diskuteres. Jeg tror likevel vi bør merke oss at de store overføringene i sektoren blir brukt mot oss. Det er uansett viktig at vi så godt som mulig omsetter ressursene vi får tildelt til faglig aktivitet.
  • Det er også verd å merke seg at regjeringen opprettholder og øker en betydelig satsing på grunnleggende IKT-forskning, eller som det står: «Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til grunnleggende IKT-forskning med 43 millioner kroner over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Midlene skal gå til grunnleggende forskning i informatikk og IKT som fundament for digital transformasjon. Satsingen er en del av opptrappingsplanen teknologiløftet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.»

Jeg regner med at Universitetsstyret følger opp med å vedta et «kurant og greit budsjett» som ikke gir fakultetene de store overraskelsene – og som opprettholder prioriteringene i UiBs strategi Kunnskap som former samfunnet.

Mer informasjon om årets statsbudsjett finner du her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *