Viserektor Gottfried Greve, Professor Joakim Nystrand fra IFT som er på forskningstermin på CERN og jobber på ALICE eksperimentet, Gunn, Øyvind, institutt leder Kjetil Ullaland IFT

En kjernefasilitet

Det er mange sentre, store prosjekt og initiativ ved vårt fakultet. For svært mange av disse er infrastruktur essensielt. Denne uken fikk jeg anledning til å besøke et av fakultetets lengst varende engasjement med tilhørende stor prosjektaktivitet, nemlig CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Den europeiske organisasjonen for forskning på nukleærlfysikk. Forskningen er svært…Continue reading En kjernefasilitet