Bærekraft kommer til å gjennomsyre alt vi jobber med

I forrige blogg skrev jeg om at etablering av en verdensledende energi og teknologi klynge – knyttet opp mot realiseringen av EnTek-bygget. Dette er et av de viktigste temaene på dekanens skrivebord. Men vi hadde også andre viktige tema i vårseminaret. Et av disse var FNs bærekraftmål og bærekraftagendaen. Viserektor Annelin Eriksen snakket om «samarbeid…Continue reading Bærekraft kommer til å gjennomsyre alt vi jobber med

Næringslivet inviteres inn i EnTek-prosjektet

Hvordan kan MatNat-fakultetet bidra aktivt inn mot samfunnets omstillingsbehov – gjennom studentenes ferdigheter og satsing på energiomstilling og innovasjon? Dette var hovedspørsmålet vi stilte under fakultetet sitt årlige vårseminar forrige torsdag. Der fikk vi et klart budskap om å lytte mer til de aktørene vi ønsker å samarbeide med. Dette er også helt i tråd…Continue reading Næringslivet inviteres inn i EnTek-prosjektet