Næringslivet inviteres inn i EnTek-prosjektet

Hvordan kan MatNat-fakultetet bidra aktivt inn mot samfunnets omstillingsbehov – gjennom studentenes ferdigheter og satsing på energiomstilling og innovasjon?

Dette var hovedspørsmålet vi stilte under fakultetet sitt årlige vårseminar forrige torsdag. Der fikk vi et klart budskap om å lytte mer til de aktørene vi ønsker å samarbeide med. Dette er også helt i tråd med føringene vi har fått i Kvalitetsmeldingen, hvor et av hovedmålene er at studentene skal få en utdanning som er relevant for arbeidslivet.

Et hovedtema for seminaret var etablering av EnTek-bygget – en kunnskapsklynge for energiomstilling. I UiB sin strategi er kunnskapsklynger et av de viktigste virkemidlene for å oppnå UiBs mål om å utvikle fremragende og relevante miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

Vi vil at EnTek skal bli en av Europas sterkeste klynger for energiomstilling. Da må vi også kunne svare på spørsmålene «Hva må til for å komme dit? Hva har vi? Hva må vi utvikle?»

Dette var tema vi diskuterte på vårseminaret.

Som vår styreleder Jannicke Hilland tydelig formulerte, er det ikke et nytt realfagbygg vi skal bygge. Vi skal realisere et prosjekt som både på kort og lang sikt skal bidra til den omstillingen av samfunn og næringsliv som er nødvendig framover.

Og vi skal realisere et prosjekt som gjør studentene våre attraktive i fremtidens arbeidsliv, enten det er på eller utenfor UiB.

Vi har mange sterke energiforskningsmiljøer å bygge på. Men vi skal også invitere inn andre miljø i prosjektet: Ved UiB, Høgskulen på Vestlandet, instituttsektoren rundt oss og ikke minst næringslivet. Da må vi må vi ha dialog med og lytte til hva disse miljøene vil at EnTek skal være.

Ikke minst må vi legge en strategi for hvordan virksomheten i EnTek-bygget kan bidra til at samfunnet omstilles.

Rett etter vårseminaret diskuterte Fakultetsstyret EnTek-prosjektet. Styret er positiv til prosjektet og har bedt om en styrking av arbeidet med en tydelig visjon og tettere dialog med næringslivet. Styret har derfor bedt fakultetsledelsen etablere en arbeidsgruppe forankret i styret, som skal arbeide videre med dette.

Jeg er veldig glad for at Fakultetsstyret tar en tydelig rolle i dette viktige prosjektet. Samtidig er det helt nødvendig å ta inn over oss de utfordringene som vi vil møte for å få realisert et så krevende og viktig prosjekt.

Jeg er optimistisk, og helt sikker på at vi vil lykkes.

Denne animasjonen viser hvordan EnTek vil prege byrommet på Nygårdshøyden sør:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *