Vi har en uforutsigbar hverdag og vi vet dette vil vare ved

Så er det «på’an» igjen. Da smittetallene begynte å vokse i Bergen, var det bare å forvente at byen innførte strengere smittetiltak en det resten av landet har. Dermed er vi tilbake til hjemmekontor med Zoom og Teams. Heldigvis er nedstengingen denne gangen langt mindre drastisk enn i mars. Vi har tilgang til kontorene uten…Continue reading Vi har en uforutsigbar hverdag og vi vet dette vil vare ved

Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021

Denne uken skal fakultetsstyret behandle budsjettforslaget for 2021. I sammendraget til budsjettet lister vi opp seks hovedpunkt som er rammer for fakultetets arbeid det kommende budsjettåret: Fakultetets strategi: Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft Usikkerhet knyttet til Covid-19 situasjonen Økt studentrekruttering og strategisk arbeid med studieporteføljen SFI-og SFU-suksess Strategisk bemanning og karriereutvikling…Continue reading Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021

En viktig leder er nå på plass

Forrige torsdag ble UiBs to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) presentert for Universitetsstyret: MediaFutures Smart Ocean Begge disse sentrene vil bidra til mer næringsrelevant forskning ved UiB. Jeg er også sikker på at de vil bidra til å utvikle utdanningsprogrammene våre. Fakultetet er veldig fornøyd med at Institutt for fysikk og teknologi er vertsinstitutt…Continue reading En viktig leder er nå på plass