En viktig leder er nå på plass

Forrige torsdag ble UiBs to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) presentert for Universitetsstyret:

Begge disse sentrene vil bidra til mer næringsrelevant forskning ved UiB. Jeg er også sikker på at de vil bidra til å utvikle utdanningsprogrammene våre.

Fakultetet er veldig fornøyd med at Institutt for fysikk og teknologi er vertsinstitutt for SFI Smart Ocean.

Målet med Smart Ocean er å utvikle nye og innovative marine overvåkingssystem, og er derfor godt rettet mot det sterke marine- og maritime næringslivet i regionen. Samtidig bygger det godt opp om for eksempel utdanningsprogrammet i havteknologi, og mye av den marine forskningsaktiviteten vår.

Det er mange av våre ansatte som skal ha takk for at søknaden slo igjennom slik at senteret kan realiseres i løpet av høsten.

Professor Per Lunde fikk 10 minutter i rampelyset under presentasjonen av senteret for Universitetsstyret forrige torsdag. Men det er mange flere kollegaer som skal ha skryt og takk for solid innsats både ved UiB, og hos våre forskningspartnere ved NORCE, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Høyskolen på Vestlandet.

Per Lunde, Institutt for fysikk og teknologi (UiB)

Vi skal heller ikke glemme den sentrale rollen GCE OceanTechnology har hatt i å utvikle søknaden og å bringe inn industripartnere i senteret.

Vi har også opplevd mye konstruktiv støtte fra politiske miljø i regionen. Spesielt har fylkeskommunen stilt opp i arbeidet med søknaden.

Det gjenstår en solid dose med arbeid fram til senteret endelig kan åpnes i løpet av høsten. Formelle strukturer med ledelse og styring skal etableres, og konsortie- og partneravtaler skal signeres. Ikke minst blir det viktig at våre industripartnere kommer godt inn i senteret.

Heldigvis gjorde Universitetsstyret et vedtak i torsdagens møte som er viktig for at senteret skal bli en suksess.

I møtet ble nemlig professor Geir Anton Johansen «kallet» tilbake til UiB som senterleder for Smart Ocean.

Geir Anton Johansen har hittil vært dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. (Foto: HVL)

Geir Anton har i høy grad den nødvendige kompetansen for å lede Smart Ocean.

Han hadde en sentral rolle i Michelsen-senteret for Industriell målevitenskap, har betydelig ledererfaring etter å ha vært prodekan ved MN-fakultetet, og instituttleder ved IFT. De siste årene har han vært dekan ved Fakultetet for ingeniør- og naturvitskap ved HVL.

Det hjelper også godt at Geir Anton har et solid industrielt nettverk i regionen, og den rette faglige bakgrunnen.

Vi ble veldig glade da Geir Anton tidlig i søknadsfasen sa seg villig til å lede SFIen dersom den skulle bli en realitet.

Det er derfor med stor glede jeg ønsker Geir Anton velkommen tilbake til UiB.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *