Hva du skriver de neste ukene kan avgjøre om ditt miljø kan få en nasjonal forskningsinfrastruktur det neste tiåret

De neste ukene kan vi spille inn tekster til Forskningsrådet for å begrunne infrastrukturer vi skal søke om det neste tiåret. Denne sjansen må vi gripe! For fagmiljøene her ved fakultetet vårt er det helt avgjørende å ha tilgang til framtidsrettet forskningsinfrastruktur, først og fremst for å kunne utfordre forskningsfronten, men også for å være…Continue reading Hva du skriver de neste ukene kan avgjøre om ditt miljø kan få en nasjonal forskningsinfrastruktur det neste tiåret

Fakultetsstyrets vedtak er viktige for oss alle

Forrige uke gjorde fakultetsstyret enstemmige vedtak i to viktige saker: Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt skal etter sammenslåingen hete Institutt for biovitenskap (forkortet til BIO). Det alternative forslaget var Institutt for biologi. Det var på forhånd argumentert godt for begge navneforslagene. Selv hadde jeg tvilt meg fram til å anbefale at det nye instituttet…Continue reading Fakultetsstyrets vedtak er viktige for oss alle