To gladsaker på én gang

Det heter seg at man skal lytte til selvskryt, for det kommer fra hjertet. Men man skal feste mer tillit til skryt fra andre, og denne gangen har vi to veldig gode skrytesaker om forskning ved fakultetet vårt.

Begge ved Institutt for fysikk og teknologi, men hvem blir de neste?

For et par uker siden ble midtveisevalueringen for tredje generasjon Sentre for fremragende forskning (SFF) offentliggjort. Ett av de tretten sentrene som ble evaluert er Birkelandsenteret for romforskning, som har Institutt for fysikk og teknologi som vertsinstitutt.

Evalueringen av Birkelandsenteret er svært hyggelig lesning. Senteret får en samlet vurdering ”Exceptional”.

Min vurdering – etter å ha lest evalueringen av samtlige tretten sentrene – er at Birkelandssenteret får den klart beste evalueringen av alle. Det er selvfølgelig også hyggelig å lese at evalueringskomiteen har fått med seg den sterke støtten fra fakultetet og UiB. Som det står i rapporten:

It was a pleasure to hear about the strong support from the faculty and the promise to contribute with faculty positions and 20% of the current RCN revenues after the centre expiration in 2022.

Romfysikk har en lang tradisjon ved fakultetet. Jeg er overbevist om at Birkelandsenteret ikke hadde eksistert uten en langsiktig og systematisk satsing på et sterkt fagmiljø.

Samtidig er det avgjørende å ha eksepsjonelle fagpersoner og miljøbyggere som Nikolai Østgaard for å lykkes. Når slike sterke fagmiljø først er etablert, tiltrekker de seg også andre usedvanlig dyktige fagpersoner og gode studenter. Eksemplene er mange fra vårt fakultet.

Sentrene som lykkes, blir også viktige for den faglig agenda ved institusjonen. Det beste eksempelet på dette er den store betydningen klimaforskningen og Bjerknessenteret har fått ved fakultetet og UiB.

Romfysikkmiljøet har også vært vurdert tidligere. I 2010 ble romfysikkmiljøet vårt vurdert å være i verdensklasse. På det tidspunktet uttalte Nikolai Østgaard at det bak suksessen var:

En porsjon teft, en porsjon flaks og mye hard jobbing

Jeg vil mene at det i tillegg må ligge en veldig stor porsjon dyktighet bak et fagmiljø som oppnår den anerkjennelsen romfysikkmiljøet vårt har fått. Uansett er det all grunn til å gratulere alle som har bidratt til den faglige suksessen til Birkelandssenteret!

Sist fredag var jeg med på deler av årskonferansen til Bergen Næringsråd. Blant mange interessante foredrag knyttet opp mot FNs 17 bærekraftmål, ble likevel det store høydepunktet utdelingen av Sparebanken Vest og Bergen teknologioverførings pris Idékonkurranse for 2017.

Prisen på 500.000 gikk til forsker Naureen Akhtar ved Institutt for fysikk og teknologi. Sammen med sin veileder, professor Bodil Holst, i forskningsgruppen for nanofysikk – har Naureen utviklet et grafén-basert materiale som kan hindre dannelse av is og dugg.

Materialet har potensielt stor anvendelse, for eksempel i flyindustrien hvor det kan hindre ising, og dermed redusere behovet for dagens avisingsmidler.

Gratulerer til Naureen og Bodil!

Det skal bli spennende å se om det nye materialet er et kinderegg:

  1. Reduserer forurensning på flyplasser
  2. Forkorter reisetiden i vintersesongen
  3. Blir en kommersiell suksess

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *