Vi trenger flere flaggskip innen energiomstilling

Forrige uke var jeg på Equinors høstkonferanse. Denne var interessant av to grunner: Vi fikk en grundig presentasjon av «World Energy Outlook 2018» gitt av IEA-topp Faith Barol. Equinor-sjef Eldar Sætre gav et tydelig budskap om at Equinor forplikter seg til klimamålene i Parisavtalen. Dette må få konsekvenser for hvordan Equinor utvikler seg som et…Continue reading Vi trenger flere flaggskip innen energiomstilling

Tiltak for god kjønnsbalanse er nødvendig

Manglende kjønnsbalanse ved fakultetet vårt er et problem. Mens 42 prosent av våre studenter er kvinner, finner vi at bare 21,7 prosent av de fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet er kvinner. For ordens skyld: Skal vi kunne snakke om kjønnsbalanse innen en gruppe bør begge kjønn være representert med minst 40 prosent. Siden 2015 har…Continue reading Tiltak for god kjønnsbalanse er nødvendig

Danmarks Tekniske Universitetet viser at vi har veldig mye å lære

Onsdag var jeg med en rektor-ledet delegasjon til Danmarks Tekniske Universitet (DTU).  Vi signerte en Erasmus+-avtale rettet mot utveksling for våre nye sivilingeniør-studenter. Dette var et utrolig spennende besøk. Universitetet i Bergen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har veldig mye å lære av DTU: Alt fra campusutvikling med mål om å understøtte læring, til hvordan de…Continue reading Danmarks Tekniske Universitetet viser at vi har veldig mye å lære

Derfor er medarbeidersamtalen veldig viktig

Systematisk HMS-arbeid blir prioritert høyt ved fakultetet, både fordi vi har mye risiko knyttet til vår faglige aktivitet, men også fordi vi ønsker å ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle våre ansatte og studenter. Forrige uke møtte fakultetsledelsen og våre instituttledere HMS-seksjonen ved UiB for å få tilbakemelding på årlig HMS-arbeid. Fakultetet får…Continue reading Derfor er medarbeidersamtalen veldig viktig