Læringssenteret i Realfagbygget opna

Torsdag 22. mars blei det nye læringssenteret i Realfagbygget høgtidelig opna av rektor Dag Rune Olsen.   Arbeidet med å få erstatta den store lesesalen i bygget, «Hangaren», med lyse og attraktive løysingar, har halde på sidan i sommar. Dette er blitt eit stort løft for Realfagbygget og fakultetet. Samstundes med etablering av læringssenteret er…Continue reading Læringssenteret i Realfagbygget opna

Hvordan forholder vi oss til antivitenskapelige påstander?

Først vil jeg gratulere professor Finn Gunnar Nielsen ved Geofysisk institutt for å ha mottatt Norges Tekniske Vitenskapsakademi sin ærespris for fremragende teknisk forskning. Hans bakgrunn er banebrytende forskning og og utvikling av fornybar energi, spesielt innenfor flytende vindturbiner. Finn Gunnar ble professor ved Geofysisk institutt i 2016 etter en lang karriere i Norsk Hydro…Continue reading Hvordan forholder vi oss til antivitenskapelige påstander?

Drivhus og drivhusmekanismer

I gjestekommentaren «Nasjon ambisjon» i Bergens Tidende 26. februar, skriver tidligere prorektor og professor i sammenlignende politikk, Anne Lise Fimreite, innsiktsfullt om «andre felt og sektorer» som kan ha noe å lære av suksessen under vinterolympiaden. Som Fimreite skriver, er norsk forskning en opplagt kandidat, selv om tilstanden neppe kan karakteriseres som fiasko. Slik jeg…Continue reading Drivhus og drivhusmekanismer