Lakselussenteret må videreføres

Lakselus påfører oppdrettsnæringen årlige kostnader og tapt fortjeneste i størrelsesorden 10 milliarder kroner. Denne parasitten representerer dermed et stort tap for norsk økonomi, men er også et alvorlig miljøproblem. Dette problemet er også økende som følge av større oppdrettsvolum. Ulike medisinske behandlinger er prøvd og testet ut men i økende grad er lakselus blitt resistent…Continue reading Lakselussenteret må videreføres

Slik kan vi få til omstilling og forbedring

I siste fakultetsstyremøte ble budsjettforslaget for 2019 vedtatt. I dette dokumentet sier vi hvilke ønsker og prioriteringer vi har for 2019. Dette er det vi vil at universitetsstyret skal gi sin tilslutning til i sitt budsjettmøte i oktober. Endelig budsjett for 2019 blir først vedtatt i desember etter at statsbudsjettet er klart og universitetsstyret har…Continue reading Slik kan vi få til omstilling og forbedring

Derfor etablerer vi Bergen Offshore Wind Centre

Denne uken vil næringsliv og forskning møtes  på havvindkonferansen  «Science Meets Industry» i Universitetsaulaen. Havvind er blitt høyaktuelt i forbindelse med at Equinor bare for noen uker siden annonserte at de vil utrede en vindpark for å forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med strøm fra flytende kraftturbiner. UiB har siden 2009 forsket på havvind, ikke minst…Continue reading Derfor etablerer vi Bergen Offshore Wind Centre

Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre

I mai i år leverte Underdal-utvalget sin rapport om «Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler». Denne rapporten er nå til høring ved Universitetet i Bergen, og fakultetet skal i løpet av denne uken skrive et svarbrev til universitetsledelsen. Dette er en mye viktigere sak enn det kan se ut til, og jeg anbefaler alle å lese…Continue reading Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre