Derfor etablerer vi Bergen Offshore Wind Centre

Denne uken vil næringsliv og forskning møtes  på havvindkonferansen  «Science Meets Industry» i Universitetsaulaen. Havvind er blitt høyaktuelt i forbindelse med at Equinor bare for noen uker siden annonserte at de vil utrede en vindpark for å forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med strøm fra flytende kraftturbiner.

UiB har siden 2009 forsket på havvind, ikke minst som sentral partner i FME-senteret NORCOWE.

Vi har etterhvert fått betydelig kompetanse på dette området, spesielt ved Geofysen, hvor det å forstå vindressursene slik at energiuttak kan optimaliseres har vært sentralt.

Samtidig er havvind et av områdene vi prioriterer i budsjettforslaget inn mot UiBs satsingsområde «Klima og energiomstilling» og i fakultetets eget budsjettforslag for 2019.

Dette fordi breddeuniversitet vårt kan tilby og utvikle kompetanse som er komplementær til andre fagmiljø som arbeider med havvind. Da snakker vi om hele spennet fra teknologi og naturvitenskap til samfunnsvitenskap og juss.

Ved å inkludere fagmiljøer fra matematikk, informatikk, fysikk og teknologi, biovitenskap, samfunnsfag og juss, vil vi kunne utnytte eksisterende havvindkompetanse, nettverk, dataserier og infrastruktur til raskt å komme i gang med flere prosjekter som krever en multi-disiplinær tilnærming.

Derfor er det veldig gledelig at Universitetet i Bergen vil åpne Bergen Offshore Wind Centre – et ressurssenter for forskning og utdanning knyttet mot havvind under konferansen torsdag 13. september.

Målsettingen med senteret er å tilby kompetanse på internasjonalt nivå som kan:

  • Gi faglig utvikling og støtte til industri, konsulenter, myndigheter og samfunnet generelt innen havvind.
  • Utdanne kandidater for fremtidens energisystemer.
  • Produsere vitenskapelige publikasjoner som bidrar til videreutvikling av havvind som energikilde.

Jeg er sikker på at Bergen Offshore Wind Centre (BOW) blir et viktig virkemiddel for å vise at UiB mener alvor med satsingen på energiomstilling. Det vil også være sentralt i etableringen av Energi- og teknologiklyngen.

Så tror jeg dette senteret vil bidra til å synliggjøre og løfte fram at vi faktisk er dyktige på en rekke andre områder innen fornybarforskning.

I euforien over at vi får et havvindsenter kan vi også glede oss over og gratulere masterstudentene som driver biOrakel. De mottok UiBs læringsmiljøpris forrige onsdag.

Gratulerer også til BIO og bioCeed!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *