Slik kan vi få til omstilling og forbedring

I siste fakultetsstyremøte ble budsjettforslaget for 2019 vedtatt. I dette dokumentet sier vi hvilke ønsker og prioriteringer vi har for 2019.

Dette er det vi vil at universitetsstyret skal gi sin tilslutning til i sitt budsjettmøte i oktober. Endelig budsjett for 2019 blir først vedtatt i desember etter at statsbudsjettet er klart og universitetsstyret har gjort sine tildelinger til fakultetene.

Kort fortalt er budsjettmodellen ved fakultetet slik at mesteparten av pengene blir videreført direkte til instituttene.

I tillegg til dette blir en del holdt tilbake på fakultetet, inkludert en strategisk pott som blir prioritert sammen med instituttlederne på fakultetet.

For 2019 har vi bedt om at den delen av potten som er tenkt til faglig styrking og omstilling, økes fra to millioner kroner i 2018, til fire millioner i 2019.

Her vil jeg si noe om hvorfor jeg mener denne relativt beskjedne summen av et totalbudsjett på en milliard er særdeles viktig for å styrke fakultetet sine fagmiljø.

I 2018 brukte vi to millioner til å støtte opp om fagmiljø som jobber med å etablere søkerkonsortier fram mot søknadsfristen for nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har nå, dels ved hjelp av disse midlene, flere forskningsgrupper som arbeider hardt med å utvikle SFI-søknader til neste utlysning.

Vi har lenge visst at det ville komme en utlysing i 2019, og vi visste at det er en langsiktig og krevende jobb å få på plass gode søkerkonsortier med mange industripartnere. Som regel er dette noe et institutt ikke kan løfte alene og på eget budsjett.

At SFI-er er viktig for oss, ble vi samtidig minnet om i fakultetsstyremøte, hvor senterleder Frank Nilsen presenterte vår SFI på lakselus lakselus19

Det kommer jeg tilbake til i en senere blogg.

Når vi framover har ambisjoner om årlig å ha en strategisk pott minst på nivået som er foreslått i 2019-budsjettet, er det altså fordi vi vil hjelpe instituttene til både å bli bedre faglig og til omstilling der dette er vanskelig å få til på egne budsjetter.

I 2019 skal vi begynne å posisjonere oss mot neste SFF-utlysing, det betyr at vi må identifisere og støtte opp om forskere som har spennende ideer og potensiale til å lede slike senter.

Fakultetet har hatt flere SFF-er og disse har klart bidratt til langsiktig faglig styrking av grunnforskningen ved fakultetet.

Vi skal også bygge opp og styrke CV-en til de som kan vinne det neste toppforsk- eller ERC-prosjekt. Dette får vi ofte best til om vi kan samarbeide på tvers på fakultetet.

I tillegg trenger vi gradvis å endre oss for å møte nye behov i fagene våre og i samfunnet.

I de kommende årene skal vi blant annet bruke store ressurser for å gjøre satsingen vår på energiomstilling troverdig.

For å få dette til er strategiske midler fra fakultetet nødvendig for at instituttene skal kunne bygge opp ny fagområder og utdanningsveier.

At vi de neste årene skal satse på energiomstilling skal også legge grunnlaget for at vi får etablert en energi- og teknologiklynge, hvor realiseringen av EnTek-bygget blir et sentralt virkemiddel.

Skal vi ha muskler til både å bli bedre og å omstille oss er en strategisk pott på fakultetet på fire millioner årlig ikke for mye.

Greier vi i tillegg å få til et godt samspill med andre finansieringskilder, og bruk av strategiske stipendiatstillinger, vil det være stor kraft i en relativt liten strategisk pott på fakultetsnivået. Samtidig kan vi få mye igjen for å bruke grunnbudsjettet på denne måten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *