Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Fra 2023 får universitets- og høyskolesektoren nye mål som reflektere de politiske hovedprioriteringene for sektoren: Høy kvalitet i utdanning og forskning Bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet Hver institusjon skal ha individuelle utviklingsavtaler, og man skal gå bort fra nasjonale styringsparametere. En av de kvantitative styringsparameterne sektoren…Continue reading Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Det lønner seg å drive kunnskapsoverføring

Kunnskapsoverføring er et av våre viktige samfunnsoppdrag. Kjernen i kunnskapsoverføring fra universitetet er vitenskapelig publisering, men for å ta kunnskap i bruk er det behov for katalysatorer for å bringe den ut. Både kunnskap som vi allerede «har i banken», og den som fortløpende skapes. For vi skal levere forskning som er relevant, både i…Continue reading Det lønner seg å drive kunnskapsoverføring