Godt nytt år til alle ved fakultetet!

Jeg håper alle har fått en velfortjent pause fra jobben etter den krevende høsten som nå ligger bak oss, og har fått mulighet til å tilbringe tid med med venner og familie – samt drive andre sysler.

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for innsatsen i 2021.

Jeg vet at mange av dere har lagt inn et ekstra gir for å få ting til å gli. For det ble et annerledes og tidvis ekstra krevende år for mange. På ulike måter satte pandemien sitt preg på arbeidshverdagen. Nye systemer for lønn, økonomi og innkjøp, samt en krevende økonomisk situasjon gjorde at arbeidsbelastningen ble opp mot grensen for mange.

For ett år siden hadde vel ingen av oss trodd at vi også skulle starte året 2022 med koronarestriksjoner!

UiB har likevel vært tydelig på at vi ønsker studentene tilbake til campus, selv om forelesninger i hovedsak er digitale. En del mindre kurs og labkurs vil holdes fysisk. Det er viktig for et fakultet som vårt.

En levende campus er også viktig for å ivareta studentenes behov for sosial kontakt. Heldigvis hadde vi åpen campus lenge nok i høst til at nye (og for den saks skyld «gamle») studenter har fått etablert kjennskap og vennskap. Det gjør at vi føler oss tryggere på at de også har lyst og nytte av å komme tilbake.

Jeg vet at en del av dere allerede er på campus for å ivareta viktige oppgaver her, mens andre er på hjemmekontor. Slik det ser ut nå, vil det kanskje bli sånn en stund fremover. Er det noe vi har lært så er det i alle fall å være fleksible.

Et ønske for 2022 må jo være at vi kan komme tilbake til «normalen». Så er det ikke sikkert at den nye «normalen» er akkurat slik den var før korona.

Vi har hatt et stort digitalt løft. Mye av møtekulturen og undervisningen har endret form.

Derfor oppfordrer jeg alle til å bruke tid til å tenke gjennom hva vi faktisk skal ta vare på fra koronahverdagen.

MatNats strategiplan slår fast at vi skal ha en fakultetskultur som fremmer et sikkert og godt arbeidsmiljø, sterk lagånd og ansvarlig ressursbruk. Jeg håper at vi alle kan bidra til det hver på vår måte.

Vi arbeider i en kultur med mange individualister der konkurranseelementet er fremtredende. Samtidig er det i dag svært få forskere som kan drive forskning på internasjonalt nivå uten utstrakt samarbeid med andre forskere, kompetente teknikere og fagfunksjoner i administrasjonen.

Skal vi lykkes med ekstern finansering, innovasjon og god undervisning kan vi kun lykkes om lagånden er sterk.

Vi har som mål å skape et arbeidsmiljø som er inkluderende, anerkjennende og raust. Da må hver enkelt bidra. Så er det et lederansvar å legge strukturelt til rette for at det kan skje. I tillegg er støtte, skryt og oppmuntring fremdeles gratisgoder!

Godt nytt år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.