Uten langsiktige investeringer i infrastruktur blir det vanskelig å innfri ambisjonene

I dag fikk vi vi svaret på søknader om nasjonal infrastruktur.

Og vi kan vel innrømme at vi er skuffet.

Dette er områder som er strategiske for Norge. Vi hadde flere gode og strategisk viktige søknader.

Vi er derfor svært glade for at i hvert fall ELIXIR3 gikk inn, så gratulerer til ELIXIR3 (europeisk infrastruktur for biologiske data som koordinerer dataressurser for livsvitenskapene)!

Vi er også partnere i flere, og ikke minst «Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates II» er viktig for oss i den langsiktige satsingen mot CERN.

Det samme gjelder UNINETT Sigma2 som er vesentlig for nasjonale e-infrastruktur for tungregning, datalagring og relaterte tjenester der vi også er partner.

Fakultetet har allerede ansvaret for elleve nasjonale infrastrukturer. Tilgang til forskningsinfrastrukturer av høy kvalitet er en forutsetning for at vi skal innfri våre forsknings- og utdanningsambisjoner.

Behovet for langsiktige investeringer er stort! Svært stort.

Skal vi lykkes internasjonalt er forskningsinfrastrukturer essensielt. Det muliggjør topp forskning innenfor våre fag og det gir oss viktige konkurransefortrinn som samarbeidspartner.

«State of the art»-forskningsinfrastruktur bidrar også til å tiltrekke oss gode forskere på høyt internasjonalt nivå. Det nasjonale veikartet for Forskningsinfrastruktur er nært knyttet sammen med det europeiske European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Når vi har ansvar nasjonal infrastruktur, er det en viktig del av det Norges infrastrukturlandskapet og gir også et godt grunnlag for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Dagens tildeling viser at det nasjonale samarbeidet er viktig.  Forskningsinfrastruktur er et område hvor forskningssamfunnet må dele og bidra til samordning.

Mange forskere fra våre fagmiljø både bruker og er avhengige av nasjonal og internasjonal infrastruktur. Naturlig nok deltok vi i flere søknader ledet av andre institusjoner.

Vi bidrar gjennom å gjøre våre infrastrukturer tilgjengelige for andre. Slik sikres god tilgang.

En liten påminnelse til slutt:

For vårt fakultet inkluderer forskningsinfrastruktur ulike typer av avansert vitenskapelig utstyr, fartøy, store utstyrsfasiliteter, elektronisk infrastruktur og så videre – men også grunnleggende infrastruktur er av essensiell betydning.

Skal UiB styrke sin posisjon og ha et forskningsintensivt realfagsmiljø er det også viktig at UiB bidrar i oppbygging og vedlikehold på institusjonelt nivå.

Forskningsinfrastruktur er kostbart og krevende å etablere og drifte.

Derfor er behovet for investering og satsing også et institusjonelt ansvar der de ulike nivåene må samspille.

 

1 thought on “Uten langsiktige investeringer i infrastruktur blir det vanskelig å innfri ambisjonene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *